Endringslogg Signal/Vedlikehold

1 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr. 7.2.2024

Signal/Vedlikehold Nytt krav til ettermontering av sveivbryter 552_2023_Endringsartikkel_3570 TRV:08495
Signal/Vedlikehold Krav til at sveivbryter skal bryte kontrollstrøm 552_2023_Endringsartikkel_3500 TRV:07175
Flere Endret krav til isolasjonsmåling, i henhold til NEK 400 552_2023_Endringsartikkel_3409


2 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr. 14.9.2023

Sporvekselutrustning, Generelt Konkretiserte krav til måling av avstand mellom stokkskinne og tunge ved inngrepspunkt og tungespiss for sporveksel. 550_2023_Endringsartikkel_3658 TRV:07161 TRV:08329
Sporvekselutrustning, Generelt Slettet krav til måling av avstand mellom stokkskinne og fraliggende tunge. Kravet finnes i overbygningsregelverket. 550_2023_Endringsartikkel_3659 TRV:07164
Sporvekselutrustning, Generelt Fjernet unntak for sporveksler med en drivmaskin. 552_2023_Endringsartikkel_3662 TRV:07162

3 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr. 9.2.2023

Det er ingen kravendringer i Signal/Vedlikehold fra forrige versjon.

4 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr. 15.9.2022

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Forriglingsutrustning, vedlegg b Lagt til rele med sikkerhetskritisk funksjon 552_2022_Endringsartikkel_3314 Avsnitt 4
Forriglingsutrustning Nytt krav til grenser for registrering av jordfeil 552_2022_Endringsartikkel_3319 TRV:06890

5 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr. 10.2.2022

Det er ingen kravendringer i Signal/Vedlikehold fra forrige versjon.

6 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr. 14.9.2021

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Sporveksel- og sporsperreutrustning Endret toleransekrav for kontroll på tilliggende tunge, sporvidde skal ikke være mindre enn 1422 mm. 552_2021_Endringsartikkel_3069 TRV:07162

7 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr. 11.2.2021

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Togdeteksjon - isolerte sporfelt Nye krav som presiserer kontroll av isolerte sporfelt. 552_2021_Endringsartikkel_2696 Unummerert
Sporvekselutrustning - generelt Nye krav for funksjonsovervåkning av drivmaskiner. 552_2021_Endringsartikkel_2849 TRV:07944

8 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr. 16.9.2020

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Sporveksel og sporsperreutrustning Krav endret fra indirekte kontroll til direkte kontroll av sporvidde 552_2020_Endringsartikkel_2724 TRV:07162

9 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr. 5.2.2020

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Linjeblokk NSI 63 Endret krav til hva og hvor spenninger skal kontrolleres. 552_2020_Endringsartikkel_1782

10 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr. 9.9.2019

Det er ingen kravendringer i Signal/Vedlikehold fra forrige versjon.

11 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr. 5.2.2019

Det er ingen kravendringer i Signal/Vedlikehold fra forrige versjon.

12 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr. 13.9.2018

Det er ingen kravendringer i Signal/Vedlikehold fra forrige versjon.

13 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr 1.2.2018

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Vedlegg 5b Rele Vl er lagt til i listen over releer med sikkerhetskritisk funksjon. 552_2018_Endringsartikkel_1953

14 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr. 1.2.2017

Det er ingen kravendringer i Signal/Vedlikehold fra forrige versjon.

15 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr. 15.09.2016

Det er ingen kravendringer i Signal/Vedlikehold fra forrige versjon.

16 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr 1.2.2016

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker Endringsartikkel
Annet_teknisk_utstyr Annet teknisk utstyr Tilpasninger til ny versjon av Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning De som prosjekterer jording og utjevning må forholde seg til JD510 552_2016_Endringsartikkel_1299

17 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr 03.09.2015

Det er ingen kravendringer i Signal/Vedlikehold ved denne revisjonen.

18 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr 26.01.2015

Det er ingen kravendringer i Signal/Vedlikehold ved denne revisjonen.

19 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr 29.08.2014

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker Endringsartikkel
ATC Styring av parallellbalise Endret grenseverdier for lampestrøm gjennom koder i henhold til spesifikasjon fra leverandør i opprinnelig dokumentasjon. Letter innjustering noe. 552_2014_Endringsartikkel_921

20 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr 27.08.2013

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker Endringsartikkel
ATC Parallellbalise Slettet krav om plombering Ingen endring. Kravet følges ikke i dag. 552_2013_Endringsartikkel_313

21 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Signal/Vedlikehold ved denne revisjonen.

22 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Signal/Vedlikehold ved denne revisjonen.


23 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr 06.01.2012

Det er ingen kravendringer i Signal/Vedlikehold fra forrige versjon.


24 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Togdeteksjon Vedlegg b Nye grenseverdier for 100 Hz sporfeltreleer skrives inn Kan risikere mer returstrømsforstyrrelse, mindre risiko for slitasje og sikkerhetsfeil
Togdeteksjon Nytt vedlegg Måleskjema for sporfelt ”Westinghouse” Bruker gis mulighet for konsistent kontroll av Westinghose 1100 Hz releer
Forriglingsutrustning Vedlegg b Skrives om etter avklart praksis for merking av DSI-releer Endrede grenseverdier ved kontroll av DSI-releer
Forriglingsutrustning Vedlegg c Skrives om etter avklart praksis for merking av DSI-releer Endrede grenseverdier ved kontroll av DSI-releer
Lyssignal Vedlegg b Skrives om etter avklart praksis for merking av DSI-releer Endrede grenseverdier ved kontroll av DSI-releer
Lyssignal Lyssignaler Krav g) endres til å omfatte degradering i tillegg til slukte dioder Mer omfattende vurdering av LED ved kontroll
Togdeteksjon Vedlegg d, e, f, g, h og i Endre prosedyre for innjustering av 10/50 kHz innkoblingsfelt blant annet for å ta høyde for nye versjoner av komponenter. Bedre beskrivelse for å justere 10/50 kHz
Forriglingsutrustning Vedlegg b) Relefunksjonene C, C1, C2, H1, H2 defineres som sikkerhetskritiske Flere releer må kontrolleres
Forriglingsutrustning Ny tabell til vedlegg b) Ny tabell 5b2 Hjelpemiddel til å finne frafallsverdier for releer.