Endringslogg Signal/Bygging

1 Endringslogg for Signal/Bygging pr 7.2.2024

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Generelle krav, Sikring mot uønsket inngrep Tydeliggjøring av krav til hvem som kan gis adgang til tekniske rom for signalanlegg 551_2023_Endringsartikkel_3536 TRV:06373, TRV:08480
ATC, Plassering i forhold til objekter Fjernet krav som inneholder blokktelefonapparat, og presisert markering av baliser 551_2024_Endringsartikkel_3779 TRV:07617, TRV:07618


2 Endringslogg for Signal/Bygging pr 14.9.2023

Det er ikke gjort kravendringer i Signal/Bygging i denne revisjonen.

3 Endringslogg for Signal/Bygging pr 9.2.2023

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Generelle krav/Kompetanse Omstrukturert eksisterende krav og tilført unntak for L2. 551_2022_Endringsartikkel_3420 TRV:06372

4 Endringslogg for Signal/Bygging pr 15.9.2022

Det er ikke gjort kravendringer i Signal/Bygging i denne revisjonen.

5 Endringslogg for Signal/Bygging pr 10.2.2022

Det er ikke gjort kravendringer i Signal/Bygging i denne revisjonen.

6 Endringslogg for Signal/Bygging pr 14.9.2021

Det er ikke gjort kravendringer i Signal/Bygging i denne revisjonen.

7 Endringslogg for Signal/Bygging pr 11.2.2021

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Parallellbaliser - Plassering i sporet Beskrivelse som tidligere var i vedlegg er flyttet og gjort om til krav. Kravene har nummer TRV:07928 - TRV:07938. 551_2021_Endringsartikkel_2260 TRV:07928
Togdeteksjon - vedlegg a Endret krav slik at også sporfelt på stasjonen i visse tilfeller kan kontrolleres med 0,2 ohms motstand. 552_2021_Endringsartikkel_2696 Unummerert

8 Endringslogg for Signal/Bygging pr 16.9.2020

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
ATC vedlegg a Krav til type ledningsklammer endret da denne har gått ut av produksjon 551_2020_Endringsartikkel_2211 TRV:07806

9 Endringslogg for Signal/Bygging pr 5.2.2020

Det er ikke gjort kravendringer i Signal/Bygging i denne revisjonen.

10 Endringslogg for Signal/Bygging pr 9.9.2019

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
ATC Krav til makslengde balisekabel endret tilbake til opprinnelig. 551_2019_Endringsartikkel_2386

11 Endringslogg for Signal/Bygging pr 5.2.2019

Det er ikke gjort kravendringer i Signal/Bygging i denne revisjonen.

12 Endringslogg for Signal/Bygging pr 13.9.2018

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
ATC Opprydding i krav vedrørende skjermet kabel 551 2018 Endringsartikkel 1999

13 Endringslogg for Signal/Bygging pr 1.2.2018

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
ATC/Parallellbaliser og kodere Endret krav til beskyttelsesslange for balisekabel slik at denne ikke må være armert. 551 2017 Endringsartikkel 840

14 Endringslogg for Signal/Bygging pr. 01.02.2017

Det er ikke gjort kravendringer i Signal/Bygging i denne revisjonen.

15 Endringslogg for Signal/Bygging pr. 15.09.2016

Det er ingen kravendringer i Signal/Bygging fra forrige versjon.

16 Endringslogg for Signal/Bygging pr 01.02.2016

Det er ikke gjort kravendringer i Signal/Bygging i denne revisjonen.

17 Endringslogg for Signal/Bygging pr 03.09.2015

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
ATC/Velegg a Nytt krav for å forhindre mulighet for sikkerhetsfeil ved feil på ATC-koder 551_2015_Endringsartikkel_1158

18 Endringslogg for Signal/Bygging pr 26.01.2015

Det er ikke gjort kravendringer i Signal/Bygging i denne revisjonen.

19 Endringslogg for Signal/Bygging pr 29.08.2014

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Togdeteksjon/vedlegg i) Figurer er endret for å samsvare med krav (18 m endret til 21 m) 551_2014_Endringsartikkel_923

20 Endringslogg for Signal/Bygging pr 25.01.2014

Det er ikke gjort kravendringer i Signal/Bygging i denne revisjonen.

21 Endringslogg for Signal/Bygging pr 27.08.2013

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Signal/Bygging/ATC#Bruk_av_balisedeksler Det er lagt inn krav for å ivareta sikkerheten ved bruk av balisedeksler. 551_2013_Endringsartikkel_363
Signal/Bygging/ATC#Baliseplassering_generelt Nytt krav om maksimal kabellengde mellom koder og tilhørende styrte balise. 551_2013_Endringsartikkel_418

22 Endringslogg for Signal/Bygging pr 22.01.2013

Det er ikke gjort kravendringer i Signal/Bygging i denne revisjonen.

23 Endringslogg for Signal/Bygging pr 05.07.2012

Det er ikke gjort kravendringer i Signal/Bygging i denne revisjonen.

24 Endringslogg for Signal/Bygging pr 06.01.2012

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
ATC/Midlertidige hastighetsnedsettelser/Montasje av baliser/balisegrupper Det er gitt mulighet for å bruke flere typer balisefester, og det er lagt til krav om mekanisk styrke og krav til avstand mellom balise og antenne. 551_2011_Endringsartikkel_164
ATC/Midlertidige hastighetsnedsettelser/Montasje av baliser/balisegrupper Avsnitt om N- og RO-baliser er fjernet. 550_2011_Endringsartikkel_179
ATC/Midlertidige hastighetsnedsettelser/Montasje av baliser/balisegrupper Fjernet kulepunkt om bruk av repeterbaliser ved signal 69a.
ATC/Mekanisk montering/Festing av balisekabel Krav om at balisekabel skal festes med tre klammer. Vises også i ny figur 14. 551_2011_Endringsartikkel_178

25 Endringslogg for Signal/Bygging pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Togdeteksjon Vedlegg c, d, e, f, g og h Endre prosedyre for innjustering av 10/50 kHz innkoblingsfelt blant annet for å ta høyde for nye versjoner av komponenter. Bedre beskrivelse for å justere 10/50 kHz
Togdeteksjon Nytt vedlegg Justeringsregler for Westinghouse sporfelter tatt inn i regelverket
Togdeteksjon Vedlegg a Endret måleskjema Ingen
Generelle krav Alarmanlegg Alarmanlegg vurderes ved behov og tas opp med infrastruktureier i hvert enkelt tilfelle. Ansvar flyttet til infrastruktureier