Endringslogg Tele/Vedlikehold

1 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr 11.02.2021

Det er en rekke presiseringer men ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

2 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr 16.09.2020

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

3 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 05.02.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Vedlikehold/Radiosystemer Generelt "Analoge" radiosystemer og forutsetning for tilgjengelighet via "styring over abonnentlinjer" er utdatert informasjon. Oppdatert info til generelle RAM krav. 562_2019_Endringsartikkel_2461
Tele/Vedlikehold/Telefon- og KV-IKT systemer for togframføring Avsnittet for TTS er utdatert - hele kap. omarbeides og peker til generelle retningslinjer for vedlikehold av KV-IKT systemer.. 562_2019_Endringsartikkel_2462

4 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 09.09.2019

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

5 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 05.02.2019

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

6 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 13.09.2018

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

7 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 01.02.2018

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon. Endringsforslag #1766 kap.9 Radiosystemer - lagt til beskrivende tekst for Vedlikeholdsrutiner GSM_R utstyr.

8 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 01.02.2017

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

9 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 15.09.2016

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

10 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 01.02.2016

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

11 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 03.09.2015

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

12 Endringslogg for Tele/Vedlikehold 26.01.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Vedlikehold/Teletekniske bygninger og rom#ADGANGSKONTROLLANLEGG Nye krav til vedlikehold av adgangskontrollsystemer 562_2014_Endringsartikkel_959

13 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.


14 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 25.01.2014

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.


15 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.


16 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.


17 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

18 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 06.01.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Kabelanlegg#GENERELT Før og etter at det utføres arbeid på kabelanlegg skal aktuelle kabler kontrollmåles som for ny kabel 562 2011 Endringsartikkel 57