Endringslogg Ekom/Vedlikehold

1 Endringslogg for Ekom/Vedlikehold pr 07.02.2024

Det er ingen kravendringer i Ekom/Vedlikehold fra forrige versjon.

2 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 14.09.2023

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel KravID:
Tele/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Fjerner krav og læreboktekst med lite relevans eller som er utdatert - Avsnitt 2.8 til 2.11 562_2023_Endringsartikkel_3646 Utgått TRV:04667,TRV:04668

3 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 09.02.2023

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel KravID:
Tele/Vedlikehold/Telefon- og KV-IKT systemer for togframføring Fjernet krav til generiske vedlikeholdsrutiner som er utgått. 562_2022_Endringsartikkel_3462 Utgått TRV:07564,TRV:07575
Tele/Vedlikehold/Kabelanlegg Lagt til utførelseskrav for sikkerhetstiltak før arbeid på OPGW 562_2023_Endringsartikkel_3425 Nytt punkt under: TRV:04812
Tele/Vedlikehold/Transmisjonsanlegg Fjernet vedlikeholdskrav til nettverksutstyr som er faset ut av transmisjonsnettet - PDH og SDH 562_2023_Endringsartikkel_3521 Fjerner krav / status "utgått" : TRV:07552,TRV:07553,TRV:07554,TRV:07555
Tele/Vedlikehold/Radioanlegg Lagt til krav om råtekontroll for trestolper i Ekomnett. 562_2023_Endringsartikkel_3525 Nytt krav : TRV:08278

4 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 15.09.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel KravID:
Tele/Vedlikehold/Kabelanlegg Oppdatert krav for vedlikehold av transmisjonsanlegg med OPGW kabel 562_2022_Endringsartikkel_3324 Endret TRV:04812

5 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 10.02.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel KravID:
Tele/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav Nytt krav for vedlikehold i EN 50159 kategori-2 nettstruktur 562_2021_Endringsartikkel_3120 Nytt krav : TRV:08219

6 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 14.09.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel KravID:
Tele/Vedlikehold/Kabelanlegg Føringer for utfasing av langlinjekabel 562_2021_Endringsartikkel_3021 Nytt krav : TRV:08059
Tele/Vedlikehold/Radioanlegg Avsnittet for skifteradio er utdatert 562_2021_Endringsartikkel_3027 Fjerner krav / status "utgått" : TRV:07577,TRV:07578,TRV:07579

7 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr 11.02.2021

Det er en rekke presiseringer men ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

8 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr 16.09.2020

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

9 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 05.02.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Vedlikehold/Radiosystemer Generelt "Analoge" radiosystemer og forutsetning for tilgjengelighet via "styring over abonnentlinjer" er utdatert informasjon. Oppdatert info til generelle RAM krav. 562_2019_Endringsartikkel_2461
Tele/Vedlikehold/Telefon- og KV-IKT systemer for togframføring Avsnittet for TTS er utdatert - hele kap. omarbeides og peker til generelle retningslinjer for vedlikehold av KV-IKT systemer.. 562_2019_Endringsartikkel_2462

10 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 09.09.2019

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

11 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 05.02.2019

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

12 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 13.09.2018

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

13 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 01.02.2018

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon. Endringsforslag #1766 kap.9 Radiosystemer - lagt til beskrivende tekst for Vedlikeholdsrutiner GSM_R utstyr.

14 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 01.02.2017

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

15 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 15.09.2016

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

16 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 01.02.2016

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

17 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 03.09.2015

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

18 Endringslogg for Tele/Vedlikehold 26.01.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Vedlikehold/Teletekniske bygninger og rom#ADGANGSKONTROLLANLEGG Nye krav til vedlikehold av adgangskontrollsystemer 562_2014_Endringsartikkel_959

19 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.


20 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 25.01.2014

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.


21 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.


22 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.


23 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

24 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 06.01.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Kabelanlegg#GENERELT Før og etter at det utføres arbeid på kabelanlegg skal aktuelle kabler kontrollmåles som for ny kabel 562 2011 Endringsartikkel 57