Endringslogg Tele/Vedlikehold

1 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 10.02.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel KravID:
Tele/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav Nytt krav for vedlikehold i EN 50159 kategori-2 nettstruktur 562_2021_Endringsartikkel_3120 Nytt krav : TRV:08219

2 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 14.09.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel KravID:
Tele/Vedlikehold/Kabelanlegg Føringer for utfasing av langlinjekabel 562_2021_Endringsartikkel_3021 Nytt krav : TRV:08059
Tele/Vedlikehold/Radioanlegg Avsnittet for skifteradio er utdatert 562_2021_Endringsartikkel_3027 Fjerner krav / status "utgått" : TRV:07577,TRV:07578,TRV:07579

3 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr 11.02.2021

Det er en rekke presiseringer men ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

4 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr 16.09.2020

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

5 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 05.02.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Vedlikehold/Radiosystemer Generelt "Analoge" radiosystemer og forutsetning for tilgjengelighet via "styring over abonnentlinjer" er utdatert informasjon. Oppdatert info til generelle RAM krav. 562_2019_Endringsartikkel_2461
Tele/Vedlikehold/Telefon- og KV-IKT systemer for togframføring Avsnittet for TTS er utdatert - hele kap. omarbeides og peker til generelle retningslinjer for vedlikehold av KV-IKT systemer.. 562_2019_Endringsartikkel_2462

6 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 09.09.2019

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

7 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 05.02.2019

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

8 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 13.09.2018

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

9 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 01.02.2018

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon. Endringsforslag #1766 kap.9 Radiosystemer - lagt til beskrivende tekst for Vedlikeholdsrutiner GSM_R utstyr.

10 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 01.02.2017

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

11 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 15.09.2016

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

12 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 01.02.2016

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

13 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 03.09.2015

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

14 Endringslogg for Tele/Vedlikehold 26.01.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tele/Vedlikehold/Teletekniske bygninger og rom#ADGANGSKONTROLLANLEGG Nye krav til vedlikehold av adgangskontrollsystemer 562_2014_Endringsartikkel_959

15 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.


16 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 25.01.2014

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.


17 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.


18 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.


19 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Tele/Vedlikehold fra forrige versjon.

20 Endringslogg for Tele/Vedlikehold pr. 06.01.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Kabelanlegg#GENERELT Før og etter at det utføres arbeid på kabelanlegg skal aktuelle kabler kontrollmåles som for ny kabel 562 2011 Endringsartikkel 57