Endringslogg Banestrømforsyning/Vedlikehold

Innhold

1 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 07.02.2024

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Vedlikehold fra forrige versjon.

2 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 14.09.2023

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Vedlikehold fra forrige versjon.

3 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 09.02.2023

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Vedlikehold fra forrige versjon.

4 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 15.09.2022

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Vedlikehold fra forrige versjon.

5 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 10.02.2022

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Vedlikehold fra forrige versjon.

6 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 14.09.2021

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Vedlikehold fra forrige versjon.

7 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 11.02.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Banestrømforsyning/Vedlikehold/Nødfrakoblingsutrustning Revidert kapittel som følge av ny teknisk løsning, fjernet vedlegg d 548 2021 Endringsartikkel 2924 TRV:04194 TRV:04195 TRV:04196 TRV:04197 TRV:04198 TRV:04199 TRV:04200 TRV:04201

8 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 16.09.2020

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Vedlikehold fra forrige versjon.

9 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 05.02.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-ID
Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Isolasjonsmedium SF6 Nytt krav om vedlikehold av anlegg og komponenter med Isolasjonsmedium SF6 548 2020 Endringsartikkel 1571 TRV:03616
Banestrømforsyning/Vedlikehold/Jording#Generelt og Banestrømforsyning/Vedlikehold/Jording#Jordingsplan/-tegning Endret utløsende krav for vedlikehold av jordingsanlegg inklusive jordingsplan/-tegning. 548 2020 Endringsartikkel 2549 TRV:03874, TRV:03874, TRV:03873
Banestrømforsyning/Vedlikehold/Jording#Jordledere Fjernet feil krav om driftstrøm i jordledere og erstattet med forbedret lærebokstekst 548 2020 Endringsartikkel 2553 Krav ble fjernet før kravartikler ble innført.
Banestrømforsyning/Vedlikehold/Jording#Jordingselektroder Endret krav og tid til utbedring 548 2020 Endringsartikkel 2550 TRV:03882
Banestrømforsyning/Vedlikehold/Jording#Jordingselektroder Endret krav til utførelsesmetode for måling av overgangsmotstand. 548 2020 Endringsartikkel 2551 TRV:03884, TRV:03885

10 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 09.09.2019

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Vedlikehold fra forrige versjon.

11 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 05.02.2019

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Vedlikehold fra forrige versjon.

12 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 13.9.2018

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Vedlikehold fra forrige versjon.

13 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 1.2.2018

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Vedlikehold fra forrige versjon.

14 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 1.2.2017

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Vedlikehold fra forrige versjon.

15 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 15.09.2016

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Vedlikehold fra forrige versjon.

16 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 01.02.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-ID
Banestrømforsyning/Vedlikehold/Jording#Utjevningsforbindelser Fjernet vedlegg a fra anbefaling i krav c) 1. 548 2016 Endringsartikkel 81
Banestrømforsyning/Vedlikehold/Kabler#Generelt Endret utførelse knyttet til krav c) og fjernet henvisning til vedlegg a. 548 2016 Endringsartikkel 81 TRV:03896
Banestrømforsyning/Vedlikehold/Kabler#Endemuffer Fjernet henvisning til vedlegg b. 548 2016 Endringsartikkel 81 TRV:03905
Banestrømforsyning/Vedlikehold/Kabler#Kabelskjøter Fjernet henvisning til vedlegg b. 548 2016 Endringsartikkel 81 TRV:03909
Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning Fjernet vedlegg a 548 2016 Endringsartikkel 81

17 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 03.09.2015

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Vedlikehold fra forrige versjon.

18 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 26.01.2015

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Vedlikehold fra forrige versjon.

19 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Vedlikehold fra forrige versjon.

20 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 24.01.2014

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Vedlikehold fra forrige versjon.

21 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Vedlikehold fra forrige versjon.

22 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 22.01.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-ID
Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning Nytt krav til fallende statikk for spenningsregulatorer 548 2012 Endringsartikkel 70 TRV:04204

23 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 07.01.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-ID
Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Sporbarhet for systemer og komponenter Erstattes av Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Sporbarhet for systemer og komponenter (Normativt) 546 2012 Endringsartikkel 499

24 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Prosjektering fra forrige versjon.

24.1 Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 06.01.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-ID
Nødfrakoblingsutrustning#Generelt Teksten endres til at nødfrakoblingssløyfer på strekninger med ATC bør settes ut av drift for å hindre at utrustningen kan gi utilsiktet utløseimpuls til utgående linjebryter. 548 2011 Endringsartikkel 167
Kabler#Høyspentkabler Teksten fjernes i sin helhet slik at kravet til at tan δ-måling skal gjøres faller bort. 548 2011 Endringsartikkel 58
Sikkerhetsanlegg og -utstyr#Jordingsapparater og betjeningsstenger Lagt til ny tekst for å minne om at høyspentstenger skal sjekkes visuelt før bruk og at skader skal reppareres. Det er skrevet en veiledning om årlig kontroll, selv om dette ikke er forskriftskrav. 548 2011 Endringsartikkel 85 TRV:04228

Endringslogg for Banestrømforsyning/Vedlikehold pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker Krav-ID
4 2.6 ID8: Lagt inn henvisning til 548/5#2.5 Enklere å få oversikt over andre relevante krav.
18 4 ID17: Endret fra ”selektivitetsplan” til ”relèplan” for konsistens med 548/5#12.3 Konsitent ordbruk TRV:04209, TRV:04210
18 4 a) ID20: Endret fra "matestrekning" til "matestasjon og koblingshus" ihht. 546/5#12.3 Konsistent regelverk TRV:04209
18 4 a) 1 ID18: Endret krav til at reléplan skal utarbeides ihht 546/5#12.3 Klarer krav og retningslinjer, mindre valgfrihet TRV:04209
18 4 b) ID19: Kravet oppdatert ved å gjøres mer generelt. Enklere regelverk TRV:04210