Endringslogg Lavspenning og 22 kV/Prosjektering

1 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 14.09.2023

Det er ingen kravendringer i Lavspenning og 22 kV/Prosjektering fra forrige versjon.

2 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 09.02.2023

Det er ingen kravendringer i Lavspenning og 22 kV/Prosjektering fra forrige versjon.

3 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 15.09.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Togvarme, Felles tekniske krav Innført krav om elektrisitetsmåling av togvarmeanlegg. 543_2022_Endringsartikkel_3299 TRV:08260

4 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 10.02.2022

Det er ingen kravendringer i Lavspenning og 22 kV/Prosjektering fra forrige versjon.

5 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 14.09.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Togvarme Forrigling ved tilkobling av stikk 543_2021_Endringsartikkel_3008 TRV:01643

6 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 11.02.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Togvarme Endret prosjekteringsgrunnlag 543_2020_Endringsartikkel_2762 TRV:07921

7 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 16.09.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Togvarme Endret prosjekteringsgrunnlag 543_2020_Endringsartikkel_2556 TRV:07875, TRV:07876, TRV:07877, TRV:07878, TRV:07879, TRV:01642, TRV:07823, TRV:01652, TRV:07880, TRV:07825, TRV:07881, TRV:07827

8 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 05.02.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Forsyning_med_22_kV_(11_kV) Kravendring for systemutforming 543 2020 Endringsartikkel 2565

9 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 09.09.2019

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporvekselvarme Nytt krav til varmeelementer på sporkryss, krav til følere 543_2019_Endringsartikkel_2422
Sporvekselvarme Kravendring til varmeelementer og regulering 543_2019_Endringsartikkel_2278

10 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 05.02.2019

Det er ingen kravendringer i Lavspenning og 22 kV/Prosjektering fra forrige versjon.

11 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 13.09.2018

Det er ingen kravendringer i Lavspenning og 22 kV/Prosjektering fra forrige versjon.

12 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 01.02.2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Belysning#Tunnelbelysning Revidert 543 2017 Endringsartikkel 1738
543 2017 Endringsartikkel 1742
543 2017 Endringsartikkel 1786
543 2017 Endringsartikkel 1787

13 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 01.02.2017

Det er ingen kravendringer i Lavspenning og 22 kV/Prosjektering fra forrige versjon.

14 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 15.09.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav # Godkjenning av tekniske systemer og komponenter Kravendring 543_2016_Endringsartikkel_1478
Belysning # Tunnelbelysning Nødvendige og tilstrekkelige krav 543_2016_Endringsartikkel_1499

15 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 01.02.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporvekselvarme – hele Opprydding etter revisjon av 510/6 543_2015_Endringsartikkel_1271
Togvarme - hele Opprydding etter revisjon av 510/6 543_2015_Endringsartikkel_1283
Belysning#Belysningsanlegg Fjernet unødvendig krav 543_2015_Endringsartikkel_1296
Forsyning med 22 kV (11 kV) – hele Opprydding etter revisjon av 510/6 543_2016_Endringsartikkel_1335

16 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 26.01.2015

Det er ingen kravendringer i Lavspenning og 22 kV/Prosjektering fra forrige versjon.

17 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 29.08.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Belysning#Belysningstabell TSI-PRM henviser til EN 12464-2:2014 for krav til belysning, kravene refererer nå til EN 12464-2:2014 543_2014_Endringsartikkel_922

18 Endringslogg for Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 25.01.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Togvarme#Togvarmeanlegg Krav til skille mellom høyspenning og lavspenning 543 2013 Endringsartikkel 615
Forsyning_med_22_kV_(11_kV) Nytt kapittel 543 2013 Endringsartikkel 746
543 2013 Endringsartikkel 747

19 Endringslogg for Lavspenning/Prosjektering 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Lavspenning/Prosjektering fra forrige versjon.

20 Endringslogg for Lavspenning/Prosjektering 22.01.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Belysning # Tunnelbelysning Endrede krav 543 2012 Endringsartikkel 209

21 Endringslogg for Lavspenning/Prosjektering pr 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Lavspenning/Prosjektering fra forrige versjon.

22 Endringslogg for Lavspenning/Prosjektering 06.01.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporvekselvarme # Sporvekselelementer Krav til varmeelementer på sporsperre 543 2011 Endringsartikkel 144
Sporvekselvarme # Beskyttelsesjording Justering av krav. 543 2011 Endringsartikkel 138
Togvarme # Spesielle hensyn til stasjonsområder og driftsbanegårder der rullende materiell hensettes under kontaktledningsanlegg Nytt. Krav og anbefalinger 543 2011 Endringsartikkel 43
Togvarme # Område for togvarmeanlegget Nytt krav 543 2011 Endringsartikkel 172
Belysning # Arealbelysning Justerte krav. 544 2011 Endringsartikkel 33
Belysning # Tunnelbelysning Justert krav til kapslingsgrad (IP) 543 2011 Endringsartikkel 143


23 Endringslogg for 543 Lavspenning/Prosjektering pr. 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
6 Togvarme 2.1 Område for togvarmeanlegg Spisset krav mot teknisk implementering
6 Togvarme 2.2.6 Sikkerhet Spisset krav mot teknisk implementering
7 Belysning 2.5 Belysningstabell Lyskrav er harmonisert med TSI
Prosjekter med intelligent styring — Enøk!
Nye og mer differensierte krav