Endringslogg Skilt/Plassering av skilt langs sporet

1 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 16.09.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Signal for heving og senking av sporrenser Krav til plassering er endret. 515 2019 Endringsartikkel 2273 TRV:01573 og TRV:01575

2 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 05.02.2020

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet i denne versjonen.

3 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 09.09.2019

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Nødnummermerke med stedsangivelse Sikkerhetstilråding. Merking av planoverganger innføres i henhold til anbefaling fra Statens havarikommisjon for transport 515 2019 Endringsartikkel 2329
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Vedlikehold/Utbedring/utskifting Nytt krav om kontroll av om skilt mangler 515_2019_Endringsartikkel_2379

4 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 05.02.2019

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet i denne versjonen.

5 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 13.09.2018

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet i denne versjonen.

6 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 01.02.2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt/Signal 74 «Toglengdeskilt» alternativ 1 Krav til plassering av signal 74 er endret for å forbedre synligheten til skiltet i forbindelse med togfront. Dette for at toget skal kunne stoppe mer presist i forhold til signalet. 515 2018 Endringsartikkel 1864

7 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 01.02.2017

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

8 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 15.09.2016

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

9 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 01.02.2016

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

10 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 03.09.2015

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

11 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet 26.01.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Signal_69_A_.C2.ABMidlertidig_nedsatt_hastighet.C2.BB Plassering av skilt endret. Avstanden fra skiltet til punktet der hastighetsnedsettelsen gjelder fra er økt med 50 meter. 550 2014 Endringsartikkel 944

12 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

13 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet 25.01.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt Nytt skilt for merking av koblingsanlegg med 1730 V forsyning er lagt inn. 515 2013 Endringsartikkel 534


14 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

15 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

16 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet 05.07.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt Regel for trinnvis reduksjon ved store hastighetsreduksjoner innføres for å senke risikoen for at et tog kjører altfor fort i en kurve ved å eliminere store hastighetsreduksjoner med høy utgangshastighet 515 2012 Endringsartikkel 287

17 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 06.01.2012

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

18 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Skiltoversikt Kilometerskilt for tunneler Nytt skilt - Signal 75B "Kilometerskilt for tunneler" er tilføyd
Skiltoversikt Skilt for planoverganger på privat veg Nytt skilt - "Ved fare - kjør ned bommen" er tilføyd Skiltet angir hva man skal gjøre dersom man blir stående i mellom bommene på en planovergang