Endringslogg Skilt/Plassering av skilt langs sporet

Innhold

1 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 7.2.2024

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

2 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 14.09.2023

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Skilt for planoverganger på privat veg og stasjoner Skilt for "Stopp ved planoverganger for vei og stasjoner" har endret utforming. Dette for å forsterke budskapet. Plassering er også angitt mer presist i kravet. 515 2023 Endringsartikkel 3729 TRV:01593
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Skilt for planoverganger på privat veg og stasjoner Skilt for "Høydegrense ved høyspenningsanlegg" har endret utforming. Dette for å forsterke budskapet. Plasseringen er endret til et "skal" krav. 515 2023 Endringsartikkel 2626 TRV:01594
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Skilt for planoverganger på privat veg og stasjoner Skilt for "Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy" har endret utforming og kommer nå i to varianter. Skiltet er flyttet til venstre side av veien. Endringen i plassering og utforming skal bidra til å forsterke lesbarheten for de veifarende. 515 2023 Endringsartikkel 3437 TRV:01596, TRV:01595,TRV:01597 og TRV:07920
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Skilt for planoverganger på privat veg og stasjoner Nytt skilt "Opplysningsskilt, Planovergang midlertidig ute av drift (MUD)" med krav er opprettet 515 2023 Endringsartikkel 3771 TRV:08373
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Skilt for planoverganger på privat veg og stasjoner Nytt skilt "Opplysningsskilt, Forbudt å passere for kjøretøy lengre en henholdsvis 6 eller 10 meter" med krav er opprettet 515 2023 Endringsartikkel 3775 TRV:08375
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Skilt for planoverganger på privat veg og stasjoner Nytt skilt "Opplysningsskilt, Beredskapsoverganger" med krav er opprettet 515 2023 Endringsartikkel 3772 TRV:08374
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Skilt for planoverganger på privat veg og stasjoner Krav og utforming av skilt for "Varsellampe" er endret. Unikt telefonnummer er angitt på skiltet slik at veifarende kan melde inn feil. 515 2023 Endringsartikkel 3770 TRV:01600
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Skilt for planoverganger på privat veg og stasjoner Budskapet på skilt for veibom er endret fra "Ved fare - kjør ned bommen" til "Kjør gjennom bommen - Forlat sporet" 515 2020 Endringsartikkel 2580

3 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 09.02.2023

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet i denne versjonen.

4 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 15.09.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Merking av særskilte farer for skiftebetjeningen Kravet beskriver hvordan konstruksjoner som ikke oppfyller krav til avstand til minste tverrsnitt skal markeres for å unngå skader i forbindelse med skifting. Endringsartikkel 2919 TRV:08259

5 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 10.02.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Visuell barrierer for planoverganger uten veisikringsanlegg som brukes av kjøretøy Visuell barrierer for planoverganger uten veisikringsanlegg som brukes av kjøretøy. 515 2021 Endringsartikkel 3115 TRV:08220

6 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 14.09.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Signal_for_heving_og_senking_av_sporrenser Beskrevet bruk av signal 75C og 75D på steder hvor profilet er innskrenket og vingeplog må felles vingeplog skal felles inn eller ut. 515 2021 Endringsartikkel 2284 TRV:08100
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt Krav til signal 104A «Driftsbanegård begynner» og signal 104B «Driftsbanegård slutter» er lagt inn i regelverket. 515 2021 Endringsartikkel 2697 TRV:08153, TRV:08154
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Generelle tekniske krav Lagt inn krav for skilt ute av bruk 515 2021 Endringsartikkel 2989 TRV:08102, TRV:08103
Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt Nye skilt i forbindelse med ERTMS-programmet. 515 2021 Endringsartikkel 2998 TRV:08126, TRV:08127, TRV:08128, TRV:08129, TRV:08130, TRV:08131, TRV:08132, TRV:08133, TRV:08134, TRV:08135, TRV:08136, TRV:08145

7 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 11.02.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Signaler for anleggsområde-jernbane Krav til plassering er endret. 515 2020 Endringsartikkel 2283 TRV:01315 og TRV:01316
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy To nye underskilt med tilhørende krav for opplysningsskilt for kjørende som skal krysse planoverganger med ringerutiner er lagt til. Denne endringen må sees i sammenheng med endringsartikkel 2802. Se: Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 515 2020 Endringsartikkel 2803 TRV:01595 og TRV:07920

8 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 16.09.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Signal for heving og senking av sporrenser Krav til plassering er endret. 515 2019 Endringsartikkel 2273 TRV:01573 og TRV:01575

9 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 05.02.2020

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet i denne versjonen.

10 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 09.09.2019

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Nødnummermerke med stedsangivelse Sikkerhetstilråding. Merking av planoverganger innføres i henhold til anbefaling fra Statens havarikommisjon for transport 515 2019 Endringsartikkel 2329
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Vedlikehold/Utbedring/utskifting Nytt krav om kontroll av om skilt mangler 515_2019_Endringsartikkel_2379

11 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 05.02.2019

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet i denne versjonen.

12 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 13.09.2018

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet i denne versjonen.

13 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 01.02.2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt/Signal 74 «Toglengdeskilt» alternativ 1 Krav til plassering av signal 74 er endret for å forbedre synligheten til skiltet i forbindelse med togfront. Dette for at toget skal kunne stoppe mer presist i forhold til signalet. 515 2018 Endringsartikkel 1864

14 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 01.02.2017

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

15 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 15.09.2016

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

16 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 01.02.2016

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

17 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 03.09.2015

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

18 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet 26.01.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Signal_69_A_.C2.ABMidlertidig_nedsatt_hastighet.C2.BB Plassering av skilt endret. Avstanden fra skiltet til punktet der hastighetsnedsettelsen gjelder fra er økt med 50 meter. 550 2014 Endringsartikkel 944

19 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

20 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet 25.01.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt Nytt skilt for merking av koblingsanlegg med 1730 V forsyning er lagt inn. 515 2013 Endringsartikkel 534


21 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

22 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

23 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet 05.07.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt Regel for trinnvis reduksjon ved store hastighetsreduksjoner innføres for å senke risikoen for at et tog kjører altfor fort i en kurve ved å eliminere store hastighetsreduksjoner med høy utgangshastighet. Kravet har tilbakevirkende kraft. 515 2012 Endringsartikkel 287.

24 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 06.01.2012

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

25 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Skiltoversikt Kilometerskilt for tunneler Nytt skilt - Signal 75B "Kilometerskilt for tunneler" er tilføyd
Skiltoversikt Skilt for planoverganger på privat veg Nytt skilt - "Ved fare - kjør ned bommen" er tilføyd Skiltet angir hva man skal gjøre dersom man blir stående i mellom bommene på en planovergang