Endringslogg Skilt/Plassering av skilt langs sporet

Innhold

1 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 09.02.2023

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet i denne versjonen.

2 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 15.09.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Merking av særskilte farer for skiftebetjeningen Kravet beskriver hvordan konstruksjoner som ikke oppfyller krav til avstand til minste tverrsnitt skal markeres for å unngå skader i forbindelse med skifting. Endringsartikkel 2919 TRV:08259

3 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 10.02.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Visuell barrierer for planoverganger uten veisikringsanlegg som brukes av kjøretøy Visuell barrierer for planoverganger uten veisikringsanlegg som brukes av kjøretøy. 515 2021 Endringsartikkel 3115 TRV:08220

4 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 14.09.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Signal_for_heving_og_senking_av_sporrenser Beskrevet bruk av signal 75C og 75D på steder hvor profilet er innskrenket og vingeplog må felles vingeplog skal felles inn eller ut. 515 2021 Endringsartikkel 2284 TRV:08100
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt Krav til signal 104A «Driftsbanegård begynner» og signal 104B «Driftsbanegård slutter» er lagt inn i regelverket. 515 2021 Endringsartikkel 2697 TRV:08153, TRV:08154
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Generelle tekniske krav Lagt inn krav for skilt ute av bruk 515 2021 Endringsartikkel 2989 TRV:08102, TRV:08103
Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt Nye skilt i forbindelse med ERTMS-programmet. 515 2021 Endringsartikkel 2998 TRV:08126, TRV:08127, TRV:08128, TRV:08129, TRV:08130, TRV:08131, TRV:08132, TRV:08133, TRV:08134, TRV:08135, TRV:08136, TRV:08145

5 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 11.02.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Signaler for anleggsområde-jernbane Krav til plassering er endret. 515 2020 Endringsartikkel 2283 TRV:01315 og TRV:01316
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy To nye underskilt med tilhørende krav for opplysningsskilt for kjørende som skal krysse planoverganger med ringerutiner er lagt til. Denne endringen må sees i sammenheng med endringsartikkel 2802. Se: Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 515 2020 Endringsartikkel 2803 TRV:01595 og TRV:07920

6 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 16.09.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Signal for heving og senking av sporrenser Krav til plassering er endret. 515 2019 Endringsartikkel 2273 TRV:01573 og TRV:01575

7 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 05.02.2020

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet i denne versjonen.

8 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 09.09.2019

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Nødnummermerke med stedsangivelse Sikkerhetstilråding. Merking av planoverganger innføres i henhold til anbefaling fra Statens havarikommisjon for transport 515 2019 Endringsartikkel 2329
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Vedlikehold/Utbedring/utskifting Nytt krav om kontroll av om skilt mangler 515_2019_Endringsartikkel_2379

9 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 05.02.2019

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet i denne versjonen.

10 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 13.09.2018

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet i denne versjonen.

11 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 01.02.2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt/Signal 74 «Toglengdeskilt» alternativ 1 Krav til plassering av signal 74 er endret for å forbedre synligheten til skiltet i forbindelse med togfront. Dette for at toget skal kunne stoppe mer presist i forhold til signalet. 515 2018 Endringsartikkel 1864

12 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 01.02.2017

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

13 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 15.09.2016

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

14 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 01.02.2016

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

15 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 03.09.2015

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

16 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet 26.01.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Signal_69_A_.C2.ABMidlertidig_nedsatt_hastighet.C2.BB Plassering av skilt endret. Avstanden fra skiltet til punktet der hastighetsnedsettelsen gjelder fra er økt med 50 meter. 550 2014 Endringsartikkel 944

17 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

18 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet 25.01.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt Nytt skilt for merking av koblingsanlegg med 1730 V forsyning er lagt inn. 515 2013 Endringsartikkel 534


19 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

20 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

21 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet 05.07.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt Regel for trinnvis reduksjon ved store hastighetsreduksjoner innføres for å senke risikoen for at et tog kjører altfor fort i en kurve ved å eliminere store hastighetsreduksjoner med høy utgangshastighet. Kravet har tilbakevirkende kraft. 515 2012 Endringsartikkel 287.

22 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 06.01.2012

Det er ingen kravendringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet fra forrige versjon.

23 Endringslogg for Skilt/Plassering av skilt langs sporet pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Skiltoversikt Kilometerskilt for tunneler Nytt skilt - Signal 75B "Kilometerskilt for tunneler" er tilføyd
Skiltoversikt Skilt for planoverganger på privat veg Nytt skilt - "Ved fare - kjør ned bommen" er tilføyd Skiltet angir hva man skal gjøre dersom man blir stående i mellom bommene på en planovergang