Endringslogg Overbygning/Bygging

1 Endringslogg for Overbygning/Bygging 07.02.2024

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Helsveist spor#Sikring av midlertidige skjøter Nytt krav om at kun nødlaskeforbinder med dobbel sikring er tillatt i driftsatt spor 531 2024 Endringsartikkel 3826 TRV:08493
Endret krav til inspeksjon av nødlaskeforbindere 531 2024 Endringsartikkel 3826 TRV:05401
Glideskjøter Opprettet nytt kapittel med krav til montering av glideskjøt 531 2024 Endringsartikkel 3655 TRV:08285, TRV:08286, TRV:08287, TRV:08288, TRV:08291, TRV:08294, TRV:08295, TRV:08297

2 Endringslogg for Overbygning/Bygging 14.09.2023

Det er ingen kravendringer i Overbygning/Bygging siden siste versjon


3 Endringslogg for Overbygning/Bygging 09.02.2023

Det er ingen kravendringer i Overbygning/Bygging siden siste versjon

4 Endringslogg for Overbygning/Bygging 15.09.2022

Det er ingen kravendringer i Overbygning/Bygging siden siste versjon


5 Endringslogg for Overbygning/Bygging 10.02.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Helsveist spor/Arbeidsanvisning for Thermit skinnesveising#Sveiseporsjon Tilføyd SkV-Elite L25 med PLUS porsjoner som godkjent sveisemetode på Ofotbanen 531 2022 Endringsartikkel 3198

6 Endringslogg for Overbygning/Bygging 14.09.2021

Det er ingen kravendringer i Overbygning/Bygging siden siste versjon

7 Endringslogg for Overbygning/Bygging 11.02.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Ballast#Montering av ballastmatter Tilføyd krav til montering av ballastmatter 530 2021 Endringsartikkel 2276 TRV:07957 TRV:07958 TRV:07959 TRV:07960
Ballast#Nedre ballastlag Endret høyde for utlegging av nedre ballastlag 531 2021 Endringsartikkel 2417 TRV:05492 TRV:05495
Helsveist spor/Vedlegg/Arbeidsanvisning for sveisekontroll Endret krav til kalibrering og beskrivelse av søkere. 531 2021 Endringsartikkel 2197

8 Endringslogg for Overbygning/Bygging 16.09.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Ballast#Tilslutning til eksisterende spor Endret krav til hellning av rampe 531 2020 Endringsartikkel 2293 TRV:05500
Sporveksler#Kontroll og oppfølging Tilføyd krav om fjerning av maling og korrosjon før påsetting av trafikk 531 2020 Endringsartikkel 2621 TRV:07819
Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere#Gyldighetstid Tilføyd krav om tiltak ved manglende faglige ferdigheter 531 2020 Endringsartikkel 2643
Regler for bygging#Krav til utstyr og metode Tilføyd krav til festing av skinner før påsetting av trafikk 531 2020 Endringsartikkel 2687 TRV:07820

9 Endringslogg for Overbygning/Bygging 05.02.2020

Det er ingen kravendringer i Overbygning/Bygging siden siste versjon

10 Endringslogg for Overbygning/Bygging 09.09.2019

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Helsveist spor#Isolerte skjøter Tilføyd krav til isolerte skjøter ved levering og montering 530 2019 Endringsartikkel 2181


11 Endringslogg for Overbygning/Bygging 05.02.2019

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Helsveist spor#Sveisekoordinasjon Fjernet unntak fra regel om at sveisekoordinator må være ansatt i virksomhet som utøver sveisearbeidet. 531 2018 Endringsartikkel 2173
Helsveist spor/Vedlegg/Spesifikasjoner for aluminiotermiske sveisemetoder Endret fra sveiseprosess SkV til SkV Elite L25 531 2019 Endringsartikkel 2238

12 Endringslogg for Overbygning/Bygging 13.09.2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporbygging#Utlegging av skinner og skinnebytte Tilføyd krav om at håndtering av skinner bare skal utføres med utstyr spesielt konstruert for dette formål. 531 2018 Endringsartikkel 2025
Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere Gyldighetsområde for sveisesertifikater utvidet med skinnekvaliteter R370CrHT og R400HT 531 2018 Endringsartikkel 2089

13 Endringslogg for Overbygning/Bygging 01.02.2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Helsveist spor/Vedlegg/Prosedyre for nøytralisering#Forebygging av skader Tilføyd krav om forebygging av skader ved bruk av strekkapparat og varmevogn 531 2018 Endringsartikkel 1842

14 Endringslogg for Overbygning/Bygging 01.02.2017

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporjustering og stabilisering#Generelle krav Tilføyd nytt avsnitt med krav til sporets beliggenhet i forhold til nøytralisering og justering av spor 531 2017 Endringsartikkel 1586
Sporveksler#Kryssveksler Tilføyd krav om at sammenføyninger i midtparti i kryssveksler skal utføres av leverandør i verksted. 531 2017 Endringsartikkel 1587

15 Endringslogg for Overbygning/Bygging 15.09.2016

Det er ingen kravendringer i Overbygning/Bygging siden siste versjon

16 Endringslogg for Overbygning/Bygging 01.02.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporbygging#Boring i betongsviller Tilføyd avsnitt med krav til boring i betongsviller 531_2016_Endringsartikkel_1212
Vedlegg/Godkjenning av skinnesveisere#Test av prøvesveis og akseptansekrav Tilføyd krav til nedbøyning og bruddlast for R370CrHT og R400HT 531_2016_Endringsartikkel_1231

17 Endringslogg for Overbygning/Bygging 03.09.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Helsveist spor#Midlertidig laskede skjøter

Vedlegg/Overgangslasker

Tilføyd krav til bruk av maskinerte overgangslasker 531_2015_Endringsartikkel_1109
Helsveist spor#Temperaturgrenser

Helsveist spor#Kompetansekrav

Arbeidsanvisning for Thermit skinnesveising#Temperaturgrenser

Endret temperaturgrenser for aluminiotermisk sveising (kaldt klima prosedyre) 531_2015_Endringsartikkel_1191

18 Endringslogg for Overbygning/Bygging 26.01.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Helsveist spor#Kompetansekrav

Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere#Krav til opplæring og praksis

Tilføyd krav om fagbrev som banemontør for å inneha kompetanse til å være ansvarlig for nøytralisering 531_2015_Endringsartikkel_968

19 Endringslogg for Overbygning/Bygging 29.08.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Helsveist spor#Helsveising av spor i tunneler Endret temperaturgrenser for skinnesveising mer enn 30 meter inne i en tunnel 531 2014 Endringsartikkel 884
Sporveksler#Løft av sporveksel Tilføyd nytt avsnitt med krav til løfting av sporveksler for å hindre varige deformasjoner 531 2014 Endringsartikkel 889

20 Endringslogg for Overbygning/Bygging 25.01.2014

Det er ingen endringer i Overbygning/Bygging siden siste versjon

21 Endringslogg for Overbygning/Bygging 27.08.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Helsveist spor/Vedlegg/Standard for godkjenning av skinnesveisere#Gyldighetstid Lagt til regel om at dokumentasjon av min. en godkjent produksjonssveis pr år kan kompensere for manglende antall skjøtsveis for å opprettholde sertifikat 531 2013 Endringsartikkel 527
Helsveist spor/Vedlegg/Monteringsanvisning for nødlaskeforbindere Lagt til ny versjon av nødlaskeforbinder Robel 68 05 - enkel utgave 531 2013 Endringsartikkel 609
Helsveist spor/Vedlegg/Spesifikasjoner for aluminiotermiske sveisemetoder Lagt til spesifikasjon for sveisemetoden PLA CJ25 531 2013 Endringsartikkel 610

22 Endringslogg for Overbygning/Bygging 05.07.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Helsveist spor/Arbeidsanvisning for Thermit skinnesveising

Helsveist spor/Vedlegg/Spesifikasjoner for aluminiotermiske sveisemetoder Helsveist spor/Vedlegg/Utstyrsliste for thermit skinnesveising

Endret sveiseprosess for "stor åpning" fra ET SkV L75 til ET SkV L50 531 2012 Endringsartikkel 391
Helsveist spor/Vedlegg/Arbeidsanvisning for sveisekontroll#Kontrollutrustning kontrollutrustning gjøres uavhengig av bestemt fabrikat 531 2012 Endringsartikkel 341
Helsveist spor/Vedlegg/Arbeidsanvisning for sveisekontroll#Avsøking Fjernet krav til hastighet og pendling på søkere 531 2012 Endringsartikkel 342
Helsveist spor/Vedlegg/Arbeidsanvisning for sveisekontroll#Kontroll av skinnefoten Fjernet krav om langsom bevegelse av søkere og vinkling av søkere på skinnefot 531 2012 Endringsartikkel 343
Helsveist spor/Vedlegg/Arbeidsanvisning for sveisekontroll#Penetrantprøving lagt til et moment i prosedyre for penetrantprøving om rengjøring 531 2012 Endringsartikkel 369

23 Endringslogg for Overbygning/Bygging 06.01.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Helsveist spor#Kompetansekrav Lagt til krav om sertifikat for varme arbeider ved sveising i eller nær brennbare konstruksjoner 531 2011 Endringsartikkel 180
Helsveist spor#Godkjenning av sveiseentrepenør Nytt avsnitt med krav til sertifisering av ansvarlig sveiseentrepenør. 531 2011 Endringsartikkel 185
Vedlegg/Arbeidsanvisning for Thermit skinnesveisingForebygging av brann Lagt til krav om brannsikring 531 2011 Endringsartikkel 183

24 Endringslogg for Overbygning/Bygging pr 01.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Helsveist spor Sporveksler Tilføyd presisering om at tungenes posisjon i forhold til stokkskinne skal sikres ved gjennomgående nøytralisering som starter eller ender i sporveksel Presisering av krav til tungenes posisjon i forhold til stokkskinne ved helsveising mot sporveksler