Endringslogg Kontaktledning/Prosjektering og Bygging

Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 12.09.2018

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
🔗 Plassering og oppheng av AT-ledere i tunneler Revidert krav i) ved å formulerte nytt krav i) og j) 🔗 540 2018 Endringsartikkel 2138

Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 01.02.2018

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
Returkrets Fjernet kapitlet og flyttet kravene til 540/5/Vedlegg B og Vedlegg C samt 510/6/6.6.1 Ettersom kapittel 540/8 innehold følgende krav 4.2 Filterimpedanser for strekninger med relebaserte 95/105 Hz sporfelter: er det besluttet å flytte dette kravet til 🔗 510/6/6.1.1
🔗 Mekanisk utforming System 20C1 Revidert krav c) 🔗 540_2017_Endringsartikkel_1936
🔗 Mekanisk utforming System 20C2 Revidert krav c) 🔗 540_2017_Endringsartikkel_1936
🔗 Mekanisk utforming System 25 Revidert krav c) 🔗 540_2017_Endringsartikkel_1936
🔗 Generelle tekniske krav, Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler Nytt krav d) 🔗 540_2018_Endringsartikkel_1960
🔗 Elektrisk utforming Nytt punkt 3 i krav a) 🔗 540_2017_Endringsartikkel_1862
🔗 Henvisning til andre regelverkskapitler/-Bøker Fjernet pkt. 10 Lenke: til Bruer og konstruksjoner (525) Dette som en følge av

🔗 540_2018_Endringsartikkel_1960

🔗 Vedlegg, Jording av kontaktledning i tunneler Lagt til nytt vedlegg om jording av kontaktledning i tunneler 🔗 540 2018 Endringsartikkel 1817
🔗 Mate-, forsterknings-, forbigangs- og AT-ledere Revidert og slått sammen kapittel 8 for Prosjektering og bygging samt lagt til krav for AT-ledere 🔗 540 2018 Endringsartikkel 1804

Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr 01.02.2017

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
Fjernledning Fjernet kapitlene da disse anleggene ikke lenger prosjekteres eller bygges 540 2017 Endringsartikkel 1540
Kontaktledningsutforming, Vedlegg Lagt til vedlegget Lenke: Elutforming-E 540 2017 Endringsartikkel 1607
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning, Plassering og utforming av arrangement rundt autotransformatorer Revidert innledende tekst (første setning). Endret krav a) tilføyd krav b) og endret nomenklaturen på gamle krav fra b-j til c-k 540 2017 Endringsartikkel 1615
Generelle tekniske krav, Krav til dokumentasjon av planlegging og prosjektering Avsnittet falt ved en inkurie ut ved revisjon 15.9.2016, er nå blitt implementert igjen.
Kontaktledningsutforming, Mekanisk utforming av kontaktledning Tabell 2 har blitt oppdatert med innformasjon om hastighetspotensiale med en og to strømavtakere.

Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr 15.09.2016

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav og Kontaktledningssystemer Totalrevisjon av begge kapitler, omskrevet i ht. håndbok for skriving av Teknisk regelverk. Samt sammenslåing av Kontaktledning/Prosjektering og Kontaktledning/Bygging begge kapitler til felles Kontaktledning/Prosjektering og Bygging. Felleskapitlene har fått følgende betegnelser Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav og Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Kontaktledningsutforming 540 2016 Endringsartikkel 1515

Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Kontaktledning/Bygging pr 15.09.2016