Endringslogg Kontaktledning/Prosjektering og Bygging

Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 09.09.2019

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
🔗 Generelle tekniske krav, Kontoller, Krav e) Endret krav til ikke å omfatte termografering av AT-anlegg. 🔗 240 2019 Endringsartikkel 2394
🔗 Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Seksjonering Endringen består i generell omstrukturering av Kontaktledning, Prosjetering, Seksjonering og Kontaktledning, Bygging, Seksjonering, herunder omarbeiding av krav, fra løsnings- til funksjonskrav og sammenslåing av kapitlene til ett kapittel. 🔗 540 2019 Endringsartikkel 2397

Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 05.02.2019

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
🔗 Plassering av isolator ved sporstopper Avstemt krav med kapitlet Elektrisk utforming, Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler 🔗 540 2019 Endringsartikkel 2150
🔗 Kontaktledning/Prosjektering og Bygging Endringen består i generell omstrukturering av kapitlene, herunder omarbeiding av krav, fra løsnings- til funksjonskrav. Tilgjengeliggjøring av bakgrunnsdokumenter og kravkilder. Sammenslåing av kapitler for prosjektering og bygging. Gjennomgang av AT-kapitlet hvor krav er flyttet til de andre kapitlene hvor disse naturlig høre hjemme og AT-kapitlet som sådan fjernes. Alle krav i AT-kapitlet er vurdert og en del krav er fjernet. 🔗 540 2019 Endringsartikkel 2218
🔗 Seksjonering på stasjonsområder Krav c) er nytt og kommer som resultat av riskovurdering gjort i dokumentet EH-012458-000. krav d) er endret til ikke å omhandle hensettingspor, ellers uendret. 🔗 540 2019 Endringsartikkel 2203

Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 12.09.2018

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
🔗 Plassering og oppheng av AT-ledere i tunneler Revidert krav i) ved å formulerte nytt krav i) og j) 🔗 540 2018 Endringsartikkel 2138

Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr. 01.02.2018

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
Returkrets Fjernet kapitlet og flyttet kravene til 540/5/Vedlegg B og Vedlegg C samt 510/6/6.6.1 Ettersom kapittel 540/8 innehold følgende krav 4.2 Filterimpedanser for strekninger med relebaserte 95/105 Hz sporfelter: er det besluttet å flytte dette kravet til 🔗 510/6/6.1.1
🔗 Mekanisk utforming System 20C1 Revidert krav c) 🔗 540_2017_Endringsartikkel_1936
🔗 Mekanisk utforming System 20C2 Revidert krav c) 🔗 540_2017_Endringsartikkel_1936
🔗 Mekanisk utforming System 25 Revidert krav c) 🔗 540_2017_Endringsartikkel_1936
🔗 Generelle tekniske krav, Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler Nytt krav d) 🔗 540_2018_Endringsartikkel_1960
🔗 Elektrisk utforming Nytt punkt 3 i krav a) 🔗 540_2017_Endringsartikkel_1862
🔗 Henvisning til andre regelverkskapitler/-Bøker Fjernet pkt. 10 Lenke: til Bruer og konstruksjoner (525) Dette som en følge av

🔗 540_2018_Endringsartikkel_1960

🔗 Vedlegg, Jording av kontaktledning i tunneler Lagt til nytt vedlegg om jording av kontaktledning i tunneler 🔗 540 2018 Endringsartikkel 1817
🔗 Mate-, forsterknings-, forbigangs- og AT-ledere Revidert og slått sammen kapittel 8 for Prosjektering og bygging samt lagt til krav for AT-ledere 🔗 540 2018 Endringsartikkel 1804

Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr 01.02.2017

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
Fjernledning Fjernet kapitlene da disse anleggene ikke lenger prosjekteres eller bygges 🔗 540 2017 Endringsartikkel 1540
🔗 Kontaktledningsutforming, Vedlegg Lagt til vedlegget 🔗 Elutforming-E 🔗 540 2017 Endringsartikkel 1607
🔗 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning, Plassering og utforming av arrangement rundt autotransformatorer Revidert innledende tekst (første setning). Endret krav a) tilføyd krav b) og endret nomenklaturen på gamle krav fra b-j til c-k 🔗 540 2017 Endringsartikkel 1615
🔗 Generelle tekniske krav, Krav til dokumentasjon av planlegging og prosjektering Avsnittet falt ved en inkurie ut ved revisjon 15.9.2016, er nå blitt implementert igjen.
🔗 Kontaktledningsutforming, Mekanisk utforming av kontaktledning Tabell 2 har blitt oppdatert med innformasjon om hastighetspotensiale med en og to strømavtakere.

Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Bygging pr 15.09.2016

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
🔗 Generelle tekniske krav og 🔗 Kontaktledningssystemer Totalrevisjon av begge kapitler, omskrevet i ht. håndbok for skriving av Teknisk regelverk. Samt sammenslåing av Kontaktledning/Prosjektering og Kontaktledning/Bygging begge kapitler til felles 🔗 Kontaktledning/Prosjektering og bygging. Felleskapitlene har fått følgende betegnelser 🔗 Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav og 🔗 Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Kontaktledningsutforming 🔗 540 2016 Endringsartikkel 1515

Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering og Kontaktledning/Bygging pr 15.09.2016