Endringslogg Signal/Prosjektering

1 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 7.2.2024

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
ATC, Sporvekselbalisegruppe (SVG) Nytt unntak for koding av SVG i DATC-område ved høy sporvekselhastighet. 550_2024_Endringsartikkel_3478 TRV:06183
Forriglingsutrustning, Utløsning av sikkerhetssone etter skiftevei Endrede tider for utløsning av sikkerhetssone for skiftevei 550_2024_Endringsartikkel_3669 TRV:02772

2 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 14.9.2023

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Veisikringsanlegg, Planovergangsignal Innført krav til rødlyskontroll for veisikringsanlegg 550_2023_Endringsartikkel_2914 TRV:05687
Veisikringsanlegg, Veibom Endret minimum og maksimum lengde for veibomelementer 550_2023_Endringsartikkel_3597 TRV:05811
Veisikringsanlegg, Veibom Endret krav til nedbøyning og sideutslag for veibom 550_2023_Endringsartikkel_3598 TRV:05816
Veisikringsanlegg, Veisignal Innført krav til veisignal på begge sider av vei 550_2023_Endringsartikkel_3551 TRV:05723 TRV:07963 TRV:08328
ATC,
Generelle funksjoner
Endret tabell for funksjon kryssingsbarrierebalisegruppe 550_2023_Endringsartikkel_3641 TRV:06276
ATC, Signalbalisegruppe Endret krav til signalbilde 21 og signalbilde 24 for ATC 550_2023_Endringsartikkel_3638 TRV:06214 TRV:06215
Sporvekselutrustning, Generelt Konkretisert krav til måling av 3 mm ved inngrepspunkt og tungespiss for sporveksel. 550_2023_Endringsartikkel_3658 TRV:05544 TRV:07161
Sporvekselutrustning, Generelt Endret krav til hvor 58 mm skal måles av signalanlegg i sporvekselutrustning. 550_2023_Endringsartikkel_3659 TRV:05546
Veisikringsanlegg, Veibom Endret krav til veibom for veisikringsanlegg. 550_2023_Endringsartikkel_3612 TRV:05732 TRV:05757
Lyssignal,
Generelt
Opprettet nytt krav for lyskilder 550_2023_Endringsartikkel_3005 TRV:08327
Prosjektering sikringsanlegg Thales L90 5 Opprettet nytt vedlegg for spesielle forhold ved Thales L90-5 550_2023_Endringsartikkel_3648 Hele vedlegget

3 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 9.2.2023

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Krav ved utarbeidelse av S-tegninger Innførte differensiert strektykkelse for togspor og andre spor 550_2022_Endringsartikkel_2063 TRV:07700 og TRV:07705
Bestykning av sporveksel Fjernet unntak til bestykningskrav 550_2023_Endringsartikkel_3136 TRV:05532, TRV:05545 og TRV:05546

4 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 15.9.2022

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
ATC Endret krav til ATC kryssingsbarrieretid 550_2022_Endringsartikkel_3098 TRV:06277, TRV:06278 og TRV:06279
Veisikringsanlegg Endret krav til veibom 550_2022_Endringsartikkel_3207 TRV:05816
ATC Endret koding ved hastigheter < 70 km/h 550_2022_Endringsartikkel_3231 TRV:06246 og TRV:06313
ATC Lagt inn unntak for koding av hastighet ved SVG og A-bortflytting 550_2022_Endringsartikkel_3307 TRV:06214
Lyssignal Endret krav til lysspredning 550_2022_Endringsartikkel_3327 TRV:04089
Lyssignal Slettet krav til lysspredning 550_2022_Endringsartikkel_3328 TRV:04090
Hovedsignal og Forsignal Endret krav til styrke på lyssignal i hovedsignal og forsignal 550_2022_Endringsartikkel_3331 TRV:04104 og TRV:04124
Veisikringsanlegg Nytt krav til minste tid mellom to veisperringer 550_2022_Endringsartikkel_3396 TRV:08277
Sporveksel- og sporsperreutrustning Endret krav til sporvidde ved prosjektering 550_2022_Endringsartikkel_3402 TRV:05545

5 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 10.2.2022

Det er ingen kravendringer i Signal/Prosjektering fra forrige versjon.

6 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 14.9.2021

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Betjeningsanlegg Lagt til krav om utførelse av indikeringer for spenningsløs seksjon. 550_2021_Endringsartikkel_2932 TRV:06466
ATC Lagt til krav om spesielle målavstander på Ofotbanen. 550_2021_Endringsartikkel_3048 TRV:06212
Sporveksel- og sporsperreutrustning Endret toleransekrav for kontroll på tilliggende tunge, sporvidde skal ikke være mindre enn 1422 mm. 550_2021_Endringsartikkel_3068 TRV:05545
Veisikringsanlegg Endret toleransekrav for veisignal. 550_2021_Endringsartikkel_3075 TRV:05784
Veisikringsanlegg Endret krav for plassering av veibom, på grunn av større tillatt sideutslag på veibommer må det kontrolleres at bommen ikke kommer inn i minste tverrsnitt med fullt sideutslag. 550_2021_Endringsartikkel_3082 TRV:05736
Veisikringsanlegg Endret krav for tillatt sideutslag for veibommer. 550_2021_Endringsartikkel_3082 TRV:05816

7 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 11.2.2021

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Forriglingsutrustning Lagt til krav til sikkerhetsavstand til forankjørende tog/skift. 550_2020_Endringsartikkel_2554 TRV:02519
Forriglingsutrustning Tilpasset krav til dokumentasjon for programvarebaserte sikringanlegg. 550_2021_Endringsartikkel_2598 TRV:02363
Veisikringsanlegg Endret krav slik at veisignal ved plattformadkomst kan plasseres på begge sider av adkomsten. 550_2021_Endringsartikkel_2877 TRV:05721
Veisikringsanlegg Endret krav slik at veisignal ved plattformadkomst kan plasseres nærmere spor. 550_2021_Endringsartikkel_2877 TRV:05725
Veisikringsanlegg Endret krav slik at veisignal ved plattformadkomst ikke må utrustes med "Andreaskors". 550_2021_Endringsartikkel_2877 TRV:07963
Nøkkelskap Krav om kilometerangivelse på oversiktskart i nøkkelskap. 550_2021_Endringsartikkel_2894 TRV:07924
Planovergangsignal Endret krav for å gjøre det tydeligere at "helbomfunksjonalitet" kan brukes på "halvbomanlegg". 550_2021_Endringsartikkel_2913 TRV:05687
Planovergangsignal Nytt krav om at "halvbomanlegg" i gitte tilfeller skal ha "helbomfunksjonalitet". 550_2021_Endringsartikkel_2921 TRV:07950
Togdeteksjon - Sporfelt Endret krav slik at også sporfelt på stasjonen i visse tilfeller kan kontrolleres med 0,2 ohms motstand. 552_2021_Endringsartikkel_2696 TRV:05210

8 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 16.9.2020

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Forriglingsutrustning Forlengelse av skiftevei med lokalområde fjernet 550_2019_Endringsartikkel_2337 TRV:02777
Togdeteksjon Endret krav om plassering av akselteller som ikke passeres ved forberedende resett 550_2019_Endringsartikkel_2420 TRV:05181
Togdeteksjon Krav om oppkjørsbjelke endret 550_2020_Endringsartikkel_2601 TRV:05222
ATC Åpner for endring av hastighet ved midlertidige hastighetsnedsettelser uten å flytte skilting 550_2020_Endringsartikkel_2685 TRV:07808
Forriglingsutrustning Endret "usikret område" med "spor hvor kjøretøy kan hensettes" 550_2020_Endringsartikkel_2706 TRV:02566 TRV:02567
ATC Lagt inn krav når lenkingsbaliser skal benyttes 550_2020_Endringsartikkel_2707 TRV:06175
Sporveksel og sporsperreutrustning Krav endret fra indirekte kontroll til direkte kontroll av sporvidde 550_2020_Endringsartikkel_2722 TRV:05545

9 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 5.2.2020

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Andre anlegg Krav til avsporingsindikator lagt inn for å tydeliggjøre prosjekteringsretningslinjer. 550_2019_Endringsartikkel_2277
Bestykning av sporveksel Krav til bestykning er justert for hastigheter til og med 40 km/h. 550_2020_Endringsartikkel_2515

10 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 9.9.2019

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
ATC Nytt krav i forhold til nummerering av baliser. 550 2019 Endringsartikkel 2206
Forriglingsutrustning
  • Endret definisjon for sikkerhetsavstand slik at det gjelder frem til farepunktet.
  • Endret krav b) slik at det alltid beregnes korreksjon for sikkerhetsavstandene.
  • Tabell for sikkerhetsavstander er endret i henhold til beregnede verdier for gitte akseptkriterier
  • Verdier for sikkerhetsavstand ved skifting er tilbakestilt
  • Korreksjonstabell utvidet med mer oppløsning i tillegg til større fall/stigning
550 2019 Endringsartikkel 2222
Lyssignal Samstemt krav i TRV med kravspesifikasjoner og faktisk ytelse på signalene. 550 2019 Endringsartikkel 2424
Lyssignal Samstemt krav i TRV med kravspesifikasjoner og faktisk ytelse på signalene. 550 2019 Endringsartikkel 2425
Lyssignal Samstemt krav i TRV med kravspesifikasjoner og faktisk ytelse på signalene. 550 2019 Endringsartikkel 2426
Veisikringsanlegg Endret krav i forhold til avhengigheter og strømløse sikringsanlegg 550 2019 Endringsartikkel 2034
Signal/Prosjektering/Lyssignal#Forsignal Endret krav til sikt til signaler ved gjennomsignalering. 550 2019 Endringsartikkel 1613

11 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 7.5.2019

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Togdeteksjon Nytt krav om forberedende resetting av akseltellere. 550_2019_Endringsartikkel_2292

12 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 5.2.2019

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
ATC Endring i krav til godkjenning av midlertidige hastighetsnedsettelser 550 2019 Endringsartikkel 2230
ATC BHT og SHT tatt ut av regelverket 550 2019 Endringsartikkel 2252

13 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 13.9.2018

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
ATC Endring i krav til hvem som kan prosjektere og kontrollere midlertidige hastighetsnedsettelser. 550 2018 Endringsartikkel 1917
Forriglingsutrustning Endret krav om fall i sikkerhetssone til også å omhandle fall før sluttpunktet for kjøretillatelse. 550 2018 Endringsartikkel 2019
Forriglingsutrustning Endret krav til kontroll av motrettet sporveksel for sikring av togvei 550 2018 Endringsartikkel 2071
Forriglingsutrustning Nye krav vedrørende samtidige togbevegelser på stasjoner med planoverganger. 550 2018 Endringsartikkel 2116
Forriglingsutrustning Endret krav om sikkerhetsavstander for ETCS 550 2018 Endringsartikkel 2132
Lyssignaler Endret krav om plassering av forsignal på foregående hovedsignals mast. 550 2018 Endringsartikkel 2135

14 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 1.2.2018

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
ATC Endret krav ved samtidige togbevegelser og sikkerhetsavstand 150 meter 550 2017 Endringsartikkel 1712
ATC Lagt inn ny tabell for fall med mer presise grenser. 550 2017 Endringsartikkel 1923
ATC Endring i krav til ATC-overvåking av indre hovedsiganl med dvergsignal på samme mast. 550 2017 Endringsartikkel 1941
ATC Lagt inn mulighet for midlertidige hastighetsnedsettelser til hastigheter over 130 km/h med BHT/SHT 550 2018 Endringsartikkel 1784
ATC Opprydding og tydeliggjøring av krav til funksjonene til ATC kryssingsbarriere 550 2018 Endringsartikkel 1969
Betjeningsanlegg Lagt inn krav til indikering av forsignal 550_2018_Endringsartikkel_1768
Lyssignal Endret krav til plassering av hovedsignal 550_2017_Endringsartikkel_1833
Togdeteksjon Endret krav til oppkjørsbjelker 550_2017_Endringsartikkel_1824
Togdeteksjon Lagt til krav om utrustning for overvåking 550_2018_Endringsartikkel_1972
Sporveksel- og sporsperreutrustning Lagt til krav om utrustning for overvåking 550_2018_Endringsartikkel_1973
Betjeningsanlegg Lagt til krav om tunnelbilder. Se også Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring#Funksjonskrav og Tunneler/Prosjektering_og_bygging 550_2017_Endringsartikkel_1783
Veisikringsanlegg Lagt inn hensyn til responstider i tekniske anlegg ved plassering av innkoblingspunkt 550_2018_Endringsartikkel_1881

15 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 1.2.2017

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Veisikringsanlegg Endret forutsetninger for tidsutløsning av veisikringsanlegg på stasjon 550 2016 Endringsartikkel 1526
ATC Konkretisert RAM og S-krav 550 2016 Endringsartikkel 1170
ATC Endret krav til kodet "vent"-hastighet i forsignal ved FATC 550 2017 Endringsartikkel 1627
ATC Nye krav til grense mellom FATC og DATC 550 2017 Endringsartikkel 1634
ATC Lagt inn nye krav for ATC kryssingsbarriere for situasjoner som ikke tidligere har vært beskrevet 550 2017 Endringsartikkel 1637
Sporveksel- og sporsperreutrustning Lagt inn krav til bestykning av bevegelig kryss 550 2016 Endringsartikkel 1391
Betjeningsanlegg Nye og endrede krav, symbolkatalog flyttet, 550 2017 Endringsartikkel 1592
Forriglingsutrustning Nye krav og redigert innhold i tabell over sikkerhetsavstander 550 2017 Endringsartikkel 1628
Forriglingsutrustning Fjernet ett krav, justert og gjort tydelig andre krav med hensyn til funksjonalitet i forbindelse med sikring av arbeidsområder. 550 2017 Endringsartikkel 1662
Forriglingsutrustning Justert krav til sikkerhetsavstander 550 2017 Endringsartikkel 1665
Forriglingsutrustning Lagt inn nytt unntak til punkt 1 550 2017 Endringsartikkel 1678
ETCS Justert krav, noen nye krav 550 2017 Endringsartikkel 1632

16 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 15.9.2016

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Betjeningsanlegg Endret form og innhold i tråd med endringsartikkel 1522 550 2016 Endringsartikkel 1522
Lyssignal Flyttet avsnitt om sikkerhetsavstander til forriglingsutrustning. Presisert at kapitlet gjelder nasjonalt signalsystem (NSS). 550 2016 Endringsartikkel 1521
ATC, samtidige togbevelgelser Endret krav til plassering av lenkingsbalisegruppe ved prosjektering av samtidige togbevegelser og sikkerhetsavstand 150 meter. Endringen gjelder for begge løsningene. 550 2016 Endringsartikkel 1181
Veisikringsanlegg, planovergangsskilt

Veisikringsanlegg, FATC

ATC, planovergang

Endret krav til prosjektering av veisikringsanlegg på strekninger med FATC 550 2016 Endringsartikkel 1154
Veisikringsanlegg, planovergangsskilt Målpunkt foran planovergang lagt til planovergangssignalet. 550 2016 Endringsartikkel 1193
ATC, forkortet P-avstand Endret krav til forkortet P-avstand slik at fall kodes på samme måte som for C-baliser. 550 2016 Endringsartikkel 1524
ATC kryssingsbarriere Oppmykning i krav til kryssingsbarrieretid, og nytt krav o) til maksimaltid 550 2016 Endringsartikkel 881
Generelle krav Kapittelet er omstrukturert og krav er tilpasset ETCS 550 2016 Endringsartikkel 1516
Forriglingsutrustning Kapittelet er omstrukturert og krav er tilpasset ETCS 550 2016 Endringsartikkel 1514
Veisikringsanlegg Kapittelet er omstrukturert og krav er tilpasset ETCS 550 2016 Endringsartikkel 1513
Veisikringsanlegg, Indikeringer Endret krav til indikering av feiltilstand 550 2016 Endringsartikkel 1140

17 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 1.2.2016

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Signal/Prosjektering/Lyssignal Endret flere krav til forsignalavstand slik at minimum avstand er 800 meter 550 2016 Endringsartikkel 1153
Signal/Prosjektering/ATC Signalhøyningsbalisegruppe Endret krav til rekkefølge ved plassering av balisegrupper 550 2016 Endringsartikkel 1213
Signal/Prosjektering/Generelle krav Lagt til ett punkt for å minne om at arbeidsområder skal inn på skjematisk plan og forriglingstabell. 550 2016 Endringsartikkel 1234
Signal/Prosjektering/Togdeteksjon/Vekselstrømsporfelt - 95/105 Hz Nye figurer 18 og 19 for å være i samsvar med JD510. Utførelse av utjevning til returkrets er endret. 550 2016 Endringsartikkel 1298
Signal/Prosjektering/ATC#Grense mot delvis utrustet område (GMD) Nye krav om nye balisegrupper, BHT og SHT 550 2016 Endringsartikkel 1303
ATC/Generelt Forutsetningene for prosjektering av målavstander er endret, slik at krav b) og målavstandtabeller er korrigert 550 2016 Endringsartikkel 1327

18 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 03.09.2015

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Togdeteksjon/Akselteller/Generelt Krav f): Tatt ut krav til karakteristikker for hjul, og henviser til ERA-dokument i steden 550_2014_Endringsartikkel_1016
Veisikringsanlegg/Plassering av lydsignal Nye krav for plassering av lydsignal, tilpasset retningsstrålende klokker. 550_2015_Endringsartikkel_1113
Generelle krav/Vedlikeholdbarhet Nytt krav for å legge til rette for å isolere utstyr som skal kontrolleres. 550_2015_Endringsartikkel_1130
Veisikringsanlegg/Tekniske krav til veibomlykt Detaljert krav til utforming fjernet 550_2015_Endringsartikkel_1141
Veisikringsanlegg/Tekniske krav til signal mot vei Avsnitt om veibomlykt for ekstra varsling erstattet av to nye krav i avsnitt om veibomlykt 550_2015_Endringsartikkel_1142
ATC/Generelt Endring i krav til koding av fall 550_2015_Endringsartikkel_1157
Togdeteksjon/Generelle krav til akseltellere Endring i krav til bolter for montering av hjuldetektorer 550_2015_Endringsartikkel_1200

19 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 26.01.2015

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
ATC/Hastighetsbalisegruppe (H) Endret koding for hastigheter < 70 km/h på strekninger med overhastighet. 550_2014_Endringsartikkel_928
ATC/Grensebalisegruppe (GMO, GMD, BU, SU, HG) Endrede krav vedrørende HG og nye knyttet til overvåkning over grenser. 550_2014_Endringsartikkel_943
Togdeteksjon/Akseltellere Krav om RAMS-analyse. 550_2014_Endringsartikkel_665
Togdeteksjon/Akseltellere Krav til rustfrie og syrefaste bolter for feste av akseltellere. 550_2014_Endringsartikkel_719
Togdeteksjon/Generelt Endret krav om valg av togdeteksjonssystemer 550_2015_Endringsartikkel_1058
Togdeteksjon/Nøkkelskap Nytt avsnitt. 550_2014_Endringsartikkel_666
Togdeteksjon/Arbeidsområde Nytt avsnitt. 550_2014_Endringsartikkel_715
Togdeteksjon/Forberedende resetting Endringer i krav til forberedende resetting. 550_2014_Endringsartikkel_745
Togdeteksjon/Forberedende resetting Nytt krav til utførelse av sporavsnitt (deteksjonsavsnitt). 550_2014_Endringsartikkel_1022
Togdeteksjon/Direkte resetting Endringer i krav til direkte resetting. 550_2014_Endringsartikkel_1018
Lyssignal/Hovedsignal Nytt krav o), krav om RAMS-analyse. 550_2014_Endringsartikkel_668
Lyssignal/Dvergsignal Nytt krav g), krav om RAMS-analyse. 550_2014_Endringsartikkel_669
Veisikringsanlegg/Planovergangssignal Endret krav til antall planovergangssignal 550_2015_Endringsartikkel_1000
Veisikringsanlegg/Uløsning av veisikringsanlegg Tatt ut krav til mulighet for utløsning av veisikringsanlegg fra fjernstyringsanlegg og lokal operatørplass. 550_2015_Endringsartikkel_896
Veisikringsanlegg/Indikeringer Endrede krav til indikeringer av veisikringsanlegg. 550_2015_Endringsartikkel_717
Generelle krav/Generelt Nytt avsnitt vedrørende valg av signalanlegg 550_2015_Endringsartikkel_1059
Forriglingsutrustning/Frigiving Lagt inn ny betingelse for at arbeidsområde skal kunne frigis for lokal skifting. 550_2014_Endringsartikkel_1014

20 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 29.08.2014

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
ATC/Sikkerhetsavstand 150 m Nytt krav a): Krav om avstand fra repeterbalise til utkjørsignal. Tidligere krav har fått ny bokstav. 550_2014_Endringsartikkel_232
Lyssignal/Dvergsignal Nytt krav f): Krav om siktavstand til dvergsignaler. 550_2013_Endringsartikkel_622
ATC/Signalbalisegruppe Nytt krav f). Krav om funksjon for repeterbaliser: Skal følge frittstående forsignal. Tidligere krav f - g har fått ny bokstav. 550_2014_Endringsartikkel_790
ATC/Balisegruppe for forsignal (FF) Nye og endrede krav for å kunne gi mulighet for å prosjektere enten gjennomsignalering eller trappesignalering. 550_2014_Endringsartikkel_807
Sporveksel- og sporsperreutrustning/Lokalstiller - tekniske krav Krav om merking av lokalstiller i krav f) er justert. 550_2014_Endringsartikkel_871
Forriglingsutrustning/Sporveksel og sporsperre Nytt krav 2.5.1 g) Kravet er formet slik at det kan prosjekteres med enten forrigling eller indikering av sveivene. Nye krav til sveivskap. 550_2014_Endringsartikkel_901
Forriglingsutrustning/Sporveksel og sporsperre Justert krav 2.5.1 h) (tidligere2.5.1.g)) Kravet er tilpasset slik at det kan prosjekteres med enten forrigling eller indikering av sveivene. 550_2014_Endringsartikkel_902

21 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 25.01.2014

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Veisikringsanlegg/Utløsningsspunkt Krav om utførelse av utløsningsfelt er justert. 550_2013_Endringsartikkel_716
Veisikringsanlegg/Planovergangssignal Endret krav til blinkfrekven for planovergangssignal når planovergangen ikke er sperret. Nytt krav h) erstatter tidligere krav h) - j). 550_2013_Endringsartikkel_753
Veisikringsanlegg/Innkobling av veisikringsanlegg Endret fra "skal" til "bør" i krav e) om forbikobling. Nytt krav f) for seriekoblede veisikringsanlegg. 550_2013_Endringsartikkel_756

22 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Signal/Prosjektering ved denne revisjonen.

23 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 22.01.2013

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Veisikringsanlegg/Innkobling Krav om funksjon for forbikobling av innkobling. 550_2012_Endringsartikkel_448
Veisikringsanlegg/Veibom Kravet om rødt felt ytterst på veibom er tatt ut. 550_2012_Endringsartikkel_462
ATC/Kryssingsbarriere Regler for prosjektering av kryssingsbarriere. 550_2012_Endringsartikkel_484
Togdeteksjon/Generelt Valg av togdeteksjonssystem. 550_2012_Endringsartikkel_491

24 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 05.07.2012

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Veisignal Oppdatert krav til veisignal. Alternativ utførelse med to røde lys. 550_2012_Endringsartikkel_246
Hovedsignal Nytt krav for plassering av hovedsignaler, om koordinering med arbeidsområder og kontaktledningens seksjonsdeler. 550_2012_Endringsartikkel_332

25 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 06.01.2012

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
ATC Signalbalisegruppe Utvidet med nytt krav for tidligere ubeskrevet prosjekteringstilfelle - 550_2011_Endringsartikkel_163
ATC Midlertidige hastighetsnedsettelser Nytt krav for tidligere ubeskrevet prosjekteringstilfelle for midlertidige hastighetsnedsettelser 550_2011_Endringsartikkel_165
ATC Grense mot utbyggingsområde Nytt krav for tidligere ubeskrevet prosjekteringstilfelle for utbyggingsområde 550_2011_Endringsartikkel_168
ATC Grense mot utbyggingsområde Utvidet med nytt krav om dublering av BU/SU-baliser - 550_2011_Endringsartikkel_170
ATC Signalbalisegruppe, repeterbaliser Endret krav for prosjektering av repeterbaliser for signalbaliser. - 550_2011_Endringsartikkel_177
ATC Grense mot utbyggingsområde Nytt krav for grense mot utbyggingsområde. 550_2012_Endringsartikkel_224

26 Endringslogg for Signal/Prosjektering pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Veisikringsanlegg Tekniske krav, Veibom Nytt krav: skilt på innsiden av bom. Noe mer installasjoner på helbomanlegg
Togdeteksjon Vedlegg a, Sporfelt i sporveksel Rettet feil i figur: Endret avstand fra 3 til 5 m Ingen
ATC Tabell for fall Retter feil i avsnittet: Inkonsistens om bruk av c-baliser i forbindelse med fall. Ingen
Lyssignal Fiberoptikk, figur 15 Nytt krav: Krav om min. 30 cm fra kant signallys til kant litraskilt med refleksklasse 2 eller 3 . Praktiske problemer kan oppstå for enkelte signaler. Løses med skilt i refleksklasse 1.
Veisikringsanlegg Innkobling av veisikringsanlegg Rettet krav b og unntak til krav a Ingen
Sporveksel- og sporsperreutrustning Nytt Beskrivelse av bestykning i 1:18,4 med bevegelig kryss Nye retningslinjer
ATC Plassering av lenkingsbalisegrupper på linjen Skrivefeil ”02” rettes Ingen
ATC DATC, Generelt Skrivefeil ”avsnitt 0” rettes Ingen
ATC FATC, Generelt Rettet krav c) 2. Ingen