Endringslogg Overbygning/Prosjektering

1 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 07.02.2024

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Sporkonstruksjoner#Sporombygging og nyanlegg Oppdatert sporkonstruksjon OB35 HAL med ny betongsville BN 24 530 2024 Endringsartikkel 3931 TRV:02528,
Sporkonstruksjoner#Betongsviller Tilføyd betongsviller med sheradiserte svilleankere og fjærer 530 2024 Endringsartikkel 3929 TABELL:Betongsviller som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg
Plattformer og spor på stasjoner#Krysningsspor Nye krav til lengder av krysningsspor i henhold til Jernbanedirektoratets godsstrategi 530 2024 Endringsartikkel 3874 TRV:00200, TRV:00201
Publikumsareal#Gangveier utendørs Endret krav til jevnhet på plattformer og gangveier 530 2024 Endringsartikkel 3791 TRV:08067

2 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 14.09.2023

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Sporkonstruksjoner#Skinnekvalitet Tilføyd ny skinnekvalitet for bruk på baner med aksellast>24 tonn 530 2023 Endringsartikkel 3507 TRV:02537
Sporets trasé#Kilometrering Endret fra 3 til 4 desimaler ved angivelse av km og profil 530 2023 Endringsartikkel 3714 TRV:02341 TRV:02407
Sporveksler#Omstilling og låsing Tilføyd krav til merking av sporveksellodd 530 2023 Endringsartikkel 3639 TRV:08302
Ballast#Profiler Tilføyd krav til ballastprofil for flere enn to paralelle spor 530 2023 Endringsartikkel 3320 TRV:08305 TRV:08306
Spor på bruer#Sviller Tilføyd egne krav for stivhet av svillematter på bruer med høy aksellast 530 2023 Endringsartikkel 3737 TRV:03476
Plattformer og spor på stasjoner#Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant Fjernet mulighet for valg av lav plattformhøyde etter behandling i hovedplanprosess. 530 2023 Endringsartikkel 3730 TRV:03950 TRV:03951
Plattformer og spor på stasjoner#Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant Tilføyd krav til maks. stigning i overgang mellom to plattformhøyder 530 2023 Endringsartikkel 3652 TRV:08304
Planoverganger/Vedlegg/Planovergangsløsninger Tilføyd planovergangsløsning for høy hastighet til drift og beredskapsformål 530 2023 Endringsartikkel 3614
Planoverganger#Sikring av planoverganger Tilføyd krav om veibomanlegg på riks- eller fylkesvei 532 2023 Endringsartikkel 3268 TRV:08308
Tilføyd unntak om sikring av planoverganger som er ute av bruk TRV:03553
Planoverganger#Utforming av vei Nytt krav til lengdeprofil av vei inn mot planovergang TRV:08309
Tilføyd krav om vinkel mellom vei og planovergang TRV:08310
Tilføyd krav til minimum avstand mellom avkjørsel fra paralell vei og planovergang TRV:08311
Tilføyd krav om bredde av planovergang i forhold til vei TRV:08312

3 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 09.02.2023

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Sporkonstruksjoner#Sporombygging_og_nyanlegg Fjernet sporkonstruksjon OB35 FC HAL 530 2023 Endringsartikkel 3519 TRV:02528
Vedlegg/Planovergangsløsninger Tilføyd Teknicross planovergangsløsning 530 2023 Endringsartikkel 3529 TRV:03558

4 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 15.09.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Ballast#Ballastpukk Endring av krav til ballastfraksjon for Ofotbanen 530 2022 Endringsartikkel 1687 TRV:08262, TRV:08265
Sporets trasé#Vertikalkurver Endret krav til minste vertikalradius for sidespor 530 2022 Endringsartikkel 3227 TRV:02465
Sporveksler#Nummerering av sporveksler Endret krav til nummerering for kryssveksler 530 2022 Endringsartikkel 3273 TRV:02721
Sporkonstruksjoner#Kabelsville Tilføyd kabelsville som sporkomponent 530 2022 Endringsartikkel 3348 TRV:08268
Sporkonstruksjoner#Oppkjørsbjelke Tilføyd ny type oppkjørsbjelke 530 2022 Endringsartikkel 3361 TRV:08272
Sporveksler#Hovedmål Tilføyd nye sporvekseltyper for 35 tonn aksellast 530 2022 Endringsartikkel 3380

5 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 10.02.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Spor på bruer#Plassering av glideskjøter Tilføyd krav til minimum kurveradier plassering for glideskjøter 530 2022 Endringsartikkel 3124 TRV:08230, TRV:08231
Utfesting og fastmerkenett#Registrering av er-beliggenhet Krav til geodetisk kvalitet tilpasset nye kvalitetsklasser harmonisert med EN 13848-5 532 2022 Endringsartikkel 2937 TRV:03682, TRV:03683
Sporets trasé#Kjedebrudd Endret krav til plassering av kjedebrudd 530 2022 Endringsartikkel 3125 TRV:02411, TRV:02412

6 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 14.09.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Sporkonstruksjoner#Anvendelse og plassering Krav til anvendelse av type isolert skjøt avhengig av overbygningsklasse fjernet 530 2021 Endringsartikkel 3028 TRV:02667
Planoverganger#Plattformadkomst i plan Minste bredde av plattformadkomst i plan tilpasset krav i TEK 17. 530 2021 Endringsartikkel 3034 TRV:03584, TRV:03585
Publikumsareal#Hinderfri gangforbindelse Tilføyd nytt krav til tverrfall i hinderfri gangforbindelse 530 2021 Endringsartikkel 3087 TRV:08060
Publikumsareal#Hinderfri gangforbindelse Tilføyd nytt krav til fri høyde i hinderfri gangforbindelse 530 2021 Endringsartikkel 3090 TRV:08061

7 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 11.02.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Generelle tekniske krav#Overbygningsklasser Økning i tillatt aksellast for overbygningsklasse Ofotbanen 530 2021 Endringsartikkel 2875 TRV:02336
Sporkonstruksjoner#Sporkonstruksjoner for ballastfritt spor Tilføyd nytt avsnitt med sporkonstruksjoner for ballastfritt spor 530 2021 Endringsartikkel 2754 TRV:07973
Sporkonstruksjoner#Friksjonssviller Tilføyd nytt avsnitt med friksjonssviller for bruk i kurver med små radier 530 2021 Endringsartikkel 2842 TRV:07974 TRV:07975 TRV:07976
Helsveist spor#Minste kurveradius Til føyd nytt krav til minimum kurveradius (190 m) for friksjonssville i helsveist spor 530 2021 Endringsartikkel 2843 TRV:07977
Ballast#Ballastmatter mot strukturstøy Tilføyd nye krav til ballastmatter 530 2021 Endringsartikkel 2276 TRV:07939 TRV:07940 TRV:07941 TRV:07942 TRV:07943 TRV:07944 TRV:07945 TRV:07946 TRV:07947 TRV:07948 TRV:07949 TRV:07951 TRV:07952 TRV:07953 TRV:07954 TRV:07955 TRV:07956 TRV:07961
Ballast#Maksimal ballasthøyde Tilføyd nytt krav til maksimal ballasthøyde 530 2021 Endringsartikkel 2391 TRV:07923
Plattformer og spor på stasjoner#Tillatt hastighet for passerende tog Endret krav til barrierer på plattformer hvor tog passerer i hastighet > 200 km/h 530 2021 Endringsartikkel 2692 TRV:03967 TRV:07962 TRV:07964 TRV:07965 TRV:07966 TRV:07967 TRV:07968 TRV:07969 TRV:07970 TRV:07971 TRV:07972
Plattformer og spor på stasjoner#Spor mot plattformer Endret krav til hvilken del av oppgradert plattform hvor krav til minimum kurveradius gjelder 530 2021 Endringsartikkel 2823 TRV:03960

8 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 16.09.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Sporets trasé#Kjedebrudd Tilføyd krav til hvordan kjedebrudd skal angis på teknisk dokumentasjon 530 2020 Endringsartikkel 2365 TRV:07816
Spor på bruer#Plassering av glideskjøter Tilføyd nytt krav med anbefaling om at glideskjøter skal plasseres på rettlinje 530 2020 Endringsartikkel 2416 TRV:07817
Helsveist spor#Øvrige spor Differensierer krav til minste tillatte kurveradius for helsveist spor avhengig av sporkonstruksjon/ballast 530 2020 Endringsartikkel 2516 TRV:03391 og TRV:07818
Sporveksler#Hovedmål Tilføyd variant av EV 60E1 1:12 bevegelig kryss med gjennomgående kurve i bakkant 530 2020 Endringsartikkel 2731

9 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 05.02.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporkonstruksjoner#Ballastfritt spor Tilføyd konstruksjonskrav for ballastfri sporkonstruksjon med henvisning til EN 16324 og åpnet for ballastfritt spor i dagsoner 530 2019 Endringsartikkel 2180

10 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 09.09.2019

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporets trasé#Kurver uten overgangskurver Differensiert krav til maks. sprang i manglende overhøyde for fri linje og stasjoner 530 2019 Endringsartikkel 2388
Sporkonstruksjoner/Isolerte skjøter#Formål og krav Tilføyd krav til isolerte skjøter ved levering og montering 530 2019 Endringsartikkel 2181
Helsveist spor#Overgang mellom sporkonstruksjoner Tilføyd krav til overgang mellom sporkonstruksjoner 530 2019 Endringsartikkel 2357
Sporveksler#Sporsløyfer med sporkryss Tilføyd nye standard løsninger for 60E1 sporsløyfer med sporkryss 530 2019 Endringsartikkel 2338
Plattformer og spor på stasjoner#Atkomst til plattform Tilføyd unntak til krav om automatisk bomanlegg i gul sone 530 2019 Endringsartikkel 2375

11 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 05.02.2019

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Spor på bruer#Glideskjøter Differensiert krav til glideskjøt avhengig av ekspansjonslengde for hhv. betong/samvirke- og stålbruer 530 2018 Endringsartikkel 2145
Plattformer og spor på stasjoner#Plattformlengde Krav til plattformlengde for fjerntog endret fra 350 meter til 280-350 meter 530 2019 Endringsartikkel 932

12 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 13.09.2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Utfesting og fastmerkenett/Sporets teoretiske beliggenhet Tilføyd sattelittbasert posisjonsbestemmelse som alternativ fastsetting av sporets beliggenhet 530 2018 Endringsartikkel 2066
Plattformer og spor på stasjoner#Atkomst til plattform Tilføyd tilleggskrav til sikring av plattformadkomster for å kompensere for risikoøkning ved å tillate samtidige togbevegelser 530 2018 Endringsartikkel 2117
Generelle tekniske krav#Overbygningsklasser Tilføyd ny overbygningsklasse for 35 tonn aksellast på Ofotbanen 530 2018 Endringsartikkel 2124
Sporkonstruksjoner#Sporombygging og nyanlegg Tilføyd ny sporkonstruksjon for 35 tonn aksellast på Ofotbanen 530 2018 Endringsartikkel 2124

13 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 01.02.2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Utfesting og fastmerkenett#Koordinatsystem (koordinatbasert referansesystem) Endringer i angivelse av koordinatsystemer 530 2018 Endringsartikkel 1735
Planoverganger/Vedlegg/Planovergangsløsninger#VeloStrail Økt tillatt strekningshastighet for VeloStrail 530 2018 Endringsartikkel 1838
Plattformer og spor på stasjoner#Atkomst til plattform Tilføyd nytt vedlegg med beskrivelse av mekanisk stengsel ved plattformadkomst i plan 530 2018 Endringsartikkel 1872
Sporets trasé#Kombinasjonskurver og motsattrettede overgangskurver Endret navn på avsnitt og lagt til nytt krav om motsattrettede overgangskurver (FOB). 530 2017 Endringsartikkel 1808
Publikumsareal#Visuell informasjon Lagt til henvisning til TSI-krav som fortsatt er i Stasjonshåndboka 530 2018 Endringsartikkel 1976
Publikumsareal Tekst og krav oppdatert til ny versjon av Byggteknisk forskrift (TEK 17). 530 2017 Endringsartikkel 1860
Publikumsareal#Overgangsbruer Endret krav til minimum rekkverkshøyde. 530 2018 Endringsartikkel 1909

14 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 01.02.2017

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporets trasé#Vertikaltrasé Endret krav til elementlengder slik at det kun gjelder hovedspor 530 2017 Endringsartikkel 1595
Plattformer og spor på stasjoner#Plattformlengde Endret krav til plattformlengder, tilføyd ny kategori IC strekninger 530 2016 Endringsartikkel 1572
Sporkonstruksjoner#Ballastfritt spor Skjerpet krav til bruk av bundet materiale i nederste lag under konstruktivt sjikt i ballastfrie sporkonstruksjoner 530 2017 Endringsartikkel 1576
Spor på bruer#Ledeskinner Tilføyd ny betingelse; at brua ikke skal ha bærende elementer over skinnetopp, for at ledeskinner kan unnlates 530 2017 Endringsartikkel 1631
Plattformer og spor på stasjoner#Atkomst til plattform Tilføyd nye krav til tiltak i grønt område for plankryssing ved stasjoner 530 2017 Endringsartikkel 1638
Ballast#Profiler på hardt underlag Endret breddekrav med hensyn til ballastrensing i figurer 530 2017 Endringsartikkel 1676
Publikumsareal Nytt kapittel med krav som er flyttet fra Stasjonshåndboka til Teknisk regelverk, hovedsaklig krav fra TSI-PRM. 530 2017 Endringsartikkel 1672

15 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 15.09.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporets trasé#Fall og stigninger Lagt inn mulighet for bruk av avsporingstunge (catch points) som dekningsgivende objekt 530_2016_Endringsartikkel_1489
Sporveksler#Svilletype Satt inn krav om bruk av sviller uten skinnehelning ved mindre enn 20 m mellom spv uten skinnehelning 530_2016_Endringsartikkel_1408
Spor på bruer#Landkarkonstruksjon Tilføyd krav om bruk av elastiske sviller på landkar ved stålbruer 530_2016_Endringsartikkel_1443
Spor på bruer#Ledeskinner Endret krav til bruk av ledeskinner på bruer med gjennomgående ballast 530_2016_Endringsartikkel_1427

16 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 01.02.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Plattformer og spor på stasjoner#Spor mot plattformer Endret krav til maksimal stigning for spor mot plattform der vogner skal skiftes fra 2,0 til 2,5 ‰ 530_2016_Endringsartikkel_1232
Sporveksler#Minste kurveradius for kurveveksler Endrede krav til krumming av sporveksler 530_2016_Endringsartikkel_1330

17 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 03.09.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav#Overbygningsklasser Økt tillatt hastighet i overbygningsklasse C+ for godstog og arbeidsmaskiner med boggier iht. EN14363 530_2015_Endringsartikkel_1172
Sporets trasé#Dimensjonerende parametre for plussmateriell Grenseverdi for maksimal manglende overhøyde redusert fra 160 mm til 153 mm. 530_2015_Endringsartikkel_1123
Sporkonstruksjoner#Sporkonstruksjoner som kan oppgraderes

Vedlegg/Sporkonstruksjoner

Tilføyd ny sporkonstruksjon JBV60 FE "Dual Rail" 530_2015_Endringsartikkel_1173
Sporveksler#Hovedmål

Sporveksler/Vedlegg/Oversikt over sporvekseltegninger

Tilføyd ny sporveksel - 60E1 1:15 R760 med bevegelig skinnekryss 530_2015_Endringsartikkel_1108

18 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 26.01.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav#Overbygningsklasser Tilføyd kolonne for godstog med boggier iht. EN14363 hvor hastighet er økt til 120 km/h på overbygningsklasse D 530_2014_Endringsartikkel_930
Generelle tekniske krav#Sidevind Tilføyd nytt avsnitt med krav til vurdering av sikkerhet mot velting på steder hvor særlig sterk sidevind kan forekomme 530_2015_Endringsartikkel_1048
Sporets trasé#Kurver uten overgangskurver Endret kravet til maksimalt sprang i manglende overhøyde for hastigheter over 200 km/h så det samsvarer med ny TSI Infrastruktur. 530_2015_Endringsartikkel_1035
Sporets trasé#Hastighet i stigning/fall og vertikalkurver Fjernet krav om maksimal hastighet i fall. 530_2015_Endringsartikkel_939
Sporkonstruksjoner#Stålkvalitet Tilføyd skinnekvalitet R400HT for bruk på baner med høy aksellast 530 2014 Endringsartikkel 1021
Sporkonstruksjoner#Kompatibilitet med hvirvelstrrømbremser Tilføyd avsnitt hvor det angis at sporkonstruksjoner i ballastspor ikke er kompatible med hvirvelstrømbremser 530_2015_Endringsartikkel_1039
Sporveksler#Skinnekryss Tilføyd krav om at det skal anvendes bevegelige kryss i sporveksler med hastighet > 250 km/h 530_2015_Endringsartikkel_1036
Planoverganger#Plattformatkomst i plan Tilføyd nytt avsnitt med krav til planovergang som skal brukes som adkomst til plattformer 530_2015_Endringsartikkel_1055
Plattformer og spor på stasjoner#Tillatt hastighet for passerende tog Tilføyd nytt avsnitt med krav til tillatt hastighet for passerende tog forbi plattform 530_2014_Endringsartikkel_862
Plattformer og spor på stasjoner#Sikkerhetssone Tilføyd krav til sikkerhetssone for hastigheter > 200 km/h 530_2014_Endringsartikkel_862

19 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 29.08.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporets trasé#Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger Økning av grenseverdier for rykk og rampestigningshastighet 530 2014 Endringsartikkel 911
Økning av maksimal tillatt overhøyde for nye persontrafikkbaner til 180 mm 530 2014 Endringsartikkel 915
Sporkonstruksjoner#Bruk av ledeskinner for å redusere avsporingsfølger Spesifikt krav om vurdering av ledeskinner i tunneler er fjernet 530 2014 Endringsartikkel 848
Sporkonstruksjoner#Sporombygging og nyanlegg

Sporkonstruksjoner#Skinneprofiler

Vedlegg/Sporkonstruksjoner#60E2 / Pandrol Fastclip FE 1504 / JBV 60 (HAL)

Vedlegg/Skinneprofiler#60E2

Endret skinneprofil i sporkonstruksjon for Ofotbanen til 60E2 530 2014 Endringsartikkel 835

20 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 25.01.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporets trasé#Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger Krav til manglende overhøyde (Imaks) og overskuddsoverhøyde (Emaks) endret. Dette har blant annet følger for traseringstabeller for nye baner og linjeomlegginger. 530 2014 Endringsartikkel 777
Sporets trasé#Horisontaltrasé Bør-krav om mulig forlengelse av overgangskurven omgjort til lærebokstoff. Nytt krav om minsteradius for nye og eksisterende baner. Krav om ingen overhøyde der hastigheten er ≤ 40 km/h gjort mer generelt. 530 2014 Endringsartikkel 784
Sporets trasé#Kurver uten overgangskurver Nytt avsnitt hvor krav til kurver uten overgangskurver er samlet. Innholdsmessig er kravene lite endret, men de er gjort mer generelle. 530 2014 Endringsartikkel 782
Sporets trasé#Sporveksler og sporforbindelser Avsnittene Sporveksler i hovedspor og Sporforbindelser slått sammen og omarbeidet. Kravene er presisert og noe endret i innhold. 530 2014 Endringsartikkel 781
Sporets trasé#Fall og stigninger Ny tabell med krav til absolutt stigning/fall. 530 2014 Endringsartikkel 642
Sporets trasé#Vertikalkurver Det åpnes for å tillate sammenfall mellom vertikalkurve og overgangskurve der vertikalkurveradius er 10.000 meter eller større. 530 2014 Endringsartikkel 785
Sporets trasé#Største hastighet på grunn av sporets geometri Noen krav er flyttet til avsnittet kurver uten overgangskurver, resterende krav er tydeliggjort. Kravet under Hastighet i sidespor er fjernet. 530 2014 Endringsartikkel 787
Sporkonstruksjoner#Ballastfritt spor Dimensjonerende laster og konstruksjonskrav til ballastfritt spor er flyttet til Teknisk spesifikasjon for Ballastfri sporkonstruksjon 530 2013 Endringsartikkel 750
Sporkonstruksjoner#Konstruksjon_2 Tilføyd krav om at sporstopper på driftsbanegårder skal ha anslagsplate i midten 530 2014 Endringsartikkel 657
Sporveksler#Hovedmål Sporveksel 1:7R190 Tresviller (OB 800125) erstattes med sporveksel 1:7R190 Betongsviller (OB 800157) i tabell 1 530 2013 Endringsartikkel 758
Spor på bruer#Sviller Lagt til krav om bruk av betongsviller med svillematter i overgangssoner mellom bru og spor på land 530 2013 Endringsartikkel 617
Planoverganger/Vedlegg/Planovergangsløsninger Nytt vedlegg som viser godkjente planovergangsløsninger 530 2013 Endringsartikkel 594
Planoverganger#Konstruksjonsprinsipper Begrenset anvendelse av planovergangselementer av tre og asfalt 530 2014 Endringsartikkel 788
Plattformer og spor på stasjoner#Spor mot plattformer Krav til minste kurveradius for spor mot plattform endret slik at R>2000 meter bare blir gjeldende for nye plattformer 530 2013 Endringsartikkel 641
Plattformer og spor på stasjoner#Plattformens tverrprofil Nytt avsnitt med krav til fall fra plattformkant 530 2013 Endringsartikkel 712

21 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 27.08.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporkonstruksjoner#Lengder Fjernet "bør" - krav om 160 meter skinnelengde 530 2013 Endringsartikkel 589
Ballast#Manglende ballasthøyde Økt fra 5 til 10 cm ballasthøyde som kompenseres ved bruk av svillematter 530 2013 Endringsartikkel 601
Sporveksler#Svilletype

Sporveksler#Hovedmål

Oversikt over sporvekseltegninger#Sporveksler som nyanskaffes

Fjernet mulighet for å prosjektere nye enkle sporveksler med tresviller 530 2013 Endringsartikkel 606
Sporkonstruksjoner#Tresviller Fjernet furusviller fra avsnittet 530 2013 Endringsartikkel 608
Sporveksler#Skinnekryss Konkretisering av hvor sporveksler med bevegelig kryss bør anvendes 530 2013 Endringsartikkel 611
Sporveksler#Hovedtype Lagt til krav om at sporforbindelser med sporkryss bare skal velges hvis det ikke er plass til enkle veksler 530 2013 Endringsartikkel 613
Sporkonstruksjoner#Sporombygging og nyanlegg

Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Sporkonstruksjoner#60E1 / Pandrol Fastclip FE 1504 / JBV 60 (HAL)

Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Befestigelse#Pandrol FE 1504 Fastclip (HAL)

Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Befestigelse#Pandrol 9 mm polyurethane mellomlegg for 60E1 / Fastclip FE 1504 / JBV 60

Ny sporkonstruksjon med JBV 60 sviller for 30 tonn aksellast 530 2013 Endringsartikkel 575
Utfesting og fastmerkenett#VUL-merker VUL merker for målestav fjernes som alternativ slik at det skal benyttes VUL-merke for laseravstandsmåler 530 2013 Endringsartikkel 595
Utfesting og fastmerkenett#Plassering og montering Krav om at merker skal festes i fjell der det er mulig uavhengig av elektrifisert eller ikke-elektrifisert strekning (underavsnitt fjernes/slås sammen med nivå over) 530 2013 Endringsartikkel 595
Utfesting og fastmerkenett#VUL-data Alternativet målestav fjernes som målemetode slik at bare laseravstandsmåler kan brukes 530 2013 Endringsartikkel 595
Utfesting og fastmerkenett#Baksekorridor Avsnitt fjernet 530 2013 Endringsartikkel 595
Utfesting og fastmerkenett#Sporjustering og nøytralisering Krav til merking av karakteristiske trasépunkter fjernes og erstattes med henvisning til "Sporets Trase hvor disse krav finnes 530 2013 Endringsartikkel 595
Utfesting og fastmerkenett#Rapportering Arkivering på "Sentralt" og "Lokalt" nivå endres til hhv. "Banedata" og "Teknisk arkiv" 530 2013 Endringsartikkel 595

22 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 22.01.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporets trasé#Dimensjonerende parametre - sidespor Fjernet krav som omhandler industrispor 530 2013 Endringsartikkel 509
Sporets trasé#Vertikalkurver Tilføyd krav om min 15 m avstand mellom avslutning av vertikalkurve og sporveksel 530 2012 Endringsartikkel 443
Sporkonstruksjoner#Eksisterende spor

Sporkonstruksjoner#Betongsviller

Sporkonstruksjoner#Fjærer

Sporkonstruksjoner#Isolatorer

Sporkonstruksjoner#Mellomlegg

Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Sporkonstruksjoner

Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Befestigelse#Pandrol FE 1408 Fastclip

Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Befestigelse#sideisolatorer for 35kg/NSB40 i JBV 54 sville ("Dual rail")

Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Befestigelse#mellomlegg for 35kg og NSB40 / Fastclip FE / JBV 54 (Dual rail)

Tilføyd "Dual Rail" sporkonstruksjon med 35,7 kg/NSB 40 skinner i JBV 54 sviller 530 2012 Endringsartikkel 433
Sporkonstruksjoner#Isolatorer

Sporkonstruksjoner#Mellomlegg

Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Sporkonstruksjoner#S41/49E1/54E3/Pandrol e / Enhetssville

Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Befestigelse#Pandrol isolator For S41/49E1 på NSB ENHETSSVILLE

Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Befestigelse#Pandrol iso­la­tor for 54E3 på NSB ENHETSSVILLE

Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Befestigelse#6,5 mm mellomlegg for 49E1/54E3 / e-clip / NSB ENHETSSVILLE

Nye "deep post" isolatorer og mellomlegg for NSB Enhetssville 530 2012 Endringsartikkel 507
Sporkonstruksjoner#Sviller Innført krav om at betongsviller generelt skal anvendes ved gjennomgående utskifting av sviller 530 2012 Endringsartikkel 453
Sporkonstruksjoner#Brusviller

Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Sviller#JBV 60 BRU

Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Sviller#JBV 54 BRU

Tilføyd nye brusviller JBV 60 Bru og JBV 54 Bru 530 2012 Endringsartikkel 502
Ballast#Profiler på hardt underlag Tilføyd breddekrav til ballastprofil for å sikre mulighet til ballastrensing 530 2012 Endringsartikkel 483
Spor på bruer#Glideskjøter Satt inn tekst med referanse til teknisk spesifikasjon for glideskjøter og at lengre glideskjøter kan anskaffes etter denne 530 2012 Endringsartikkel 334
Utfesting og fastmerkenett#Fastmerkenett

Utfesting og fastmerkenett#Generelt

Utfesting og fastmerkenett#Koordinatbestemmelse (avsnitt fjernet)

Utfesting og fastmerkenett#Registrering av sporets beliggenhet (VUL)

Utfesting og fastmerkenett#Sentralt nivå

Krav om koordinatbestemming for VUL er fjernet 530 2012 Endringsartikkel 417
Utfesting og fastmerkenett#Generelt

Utfesting og fastmerkenett#Elektrifiserte strekninger

Utfesting og fastmerkenett#Ikke-elektrifiserte strekninger

Utfesting og fastmerkenett#VUL-data

Utfesting og fastmerkenett/Vedlegg/VUL merker

Det legges til mulighet for bruk av laseravstandsmåler og VUL-merke for laseravstandsmåler 530 2012 Endringsartikkel 417
Plattformer og spor på stasjoner#Krav til bredde for bruk av mobil rullestolrampe Redusert krav til bredde for bruk av rullestolrampe ved høy plattform 530 2012 Endringsartikkel 278

23 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 05.07.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporkonstruksjoner#Bruk av ledeskinner for å redusere avsporingsfølger Avgrensning i krav til vurdering av ledeskinner 530 2012 Endringsartikkel 262
Sporkonstruksjoner#Sporombygging og nyanlegg Sporkonstruksjoner med tresviller er flyttet fra tabell 1 til tabell 2, dvs. at sporkonstruksjoner med tresviller ikke skal benyttes ved nyanlegg og sporombygging 530 2012 Endringsartikkel 373
Sporkonstruksjoner#Betongsviller

Sporkonstruksjoner#Fjærer

Sporkonstruksjoner#Isolatorer

Sporkonstruksjoner#Mellomlegg

Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Sporkonstruksjoner

Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Sviller

Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Befestigelse

Ny befestigelse Pandrol Fastclip FE innført 530 2012 Endringsartikkel 390
Sporveksler#Hovedmål

Sporveksler/Vedlegg/Oversikt over sporvekseltegninger

Tilføyd sporveksel 1:7 R190 54E3 530 2012 Endringsartikkel 370
Utfesting og fastmerkenett#Horisontalt datum og kartprojeksjon Tilføyd EUREF89/NTM som sekundær kartprojeksjon 530 2012 Endringsartikkel 365
Plattformer og spor på stasjoner#Sikkerhetssone

Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Utforming av sikkerhetssone på plattformer

Innført entydige krav (fjernet differensiering normale/minste krav) til merking av sikkerhetssone 530 2012 Endringsartikkel 272
Plattformer og spor på stasjoner#Ledelinjer Tilføyd retningslinjer for utforming av ledelinjer på plattform 530 2012 Endringsartikkel 359

24 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 06.01.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav#Omfang Regler for anvendelse av prosjekteringskrav tilføyd 530 2011 Endringsartikkel 37
Sporets trasé#Kjedebrudd Regler for plassering av kjedebrudd er endret 530 2011 Endringsartikkel 20
Sporets trasé#Dekningsgivende objekt Nytt avsnitt med krav til bruk av sporsperre og avledende sporveksel 530 2011 Endringsartikkel 196
Sporkonstruksjoner#Strekkbolter Tilføyd krav til maksimal liggetid for strekkbolter 530 2011 Endringsartikkel 131
Sporkonstruksjoner#Betongsviller med svillematter Nytt avsnitt med regler for bruk av betongsviller med svillematter 530 2011 Endringsartikkel 198
Sporkonstruksjoner#Avslutning av ballastfritt spor Krav til lengde av overgangssone ved avslutning av ballastfritt spor er endret 530 2011 Endringsartikkel 201
Sporkonstruksjoner#Overgangsskinner Nytt avsnitt med overgangsskinner 530 2011 Endringsartikkel 204
Sporveksler#Hovedmål Hovedmål og tegningsnummer for nye sporveksler med bevegelige kryss er tilføyd 530 2011 Endringsartikkel 139
Helsveist spor#Overgang mellom skinneprofiler Nye krav til overgang mellom skinneprofiler 530 2011 Endringsartikkel 213
Ballast#Manglende ballasthøyde Nytt avsnitt med krav til elastisitet i sviller ved manglende ballasthøyde 530 2011 Endringsartikkel 199
Plattformer og spor på stasjoner#Ledelinjer Tilføyd krav om at ledelinjer ikke skal føre ut i sikkerhetssonen 530 2011 Endringsartikkel 169
Plattformer og spor på stasjoner#Krav til bredde for bruk av mobil rullestolrampe Korrigert breddekrav for plattformer hvor mobil rullestolrampe skal anvendes 530 2011 Endringsartikkel 184

25 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Sporkonstruksjoner Spesielle sporkonstruksjoner Ballastfritt spor er tilføyd i tabell med spesielle sporkonstruksjoner Prosjekteringsregler for ballastfritt spor er tilgjengelig
Sporkonstruksjoner Ballastfritt spor Nytt avsnitt med krav til prosjektering av ballastfritt spor Prosjekteringsregler for ballastfritt spor er tilgjengelig
Sporveksler Skinnekryss Krav om bruk av bevegelig skinnekryss fra og med sporveksler med radius 1200 meter mot tidligere 2500 meter. Nye sporveksler 1:18 R1200 skal prosjekteres med bevegelig skinnekryss
Sporveksler Tungekonstruksjon Benevnelse på tungeprofiler er endret i henhold til EN 13674-2 Korrekt benevnelse iht EN 13674-2
Sporveksler Ledeskinner Benevnelse på ledeskinneprofiler er endret i henhold til EN 13674-3 Korrekt benevnelse iht EN 13674-3
Ballast Profiler på hardt underlag Endret tekst og figurer for å tydeliggjøre at mål gjelder fra laveste skinne overkant i sporets senterlinje Lettere å forstå figurene i avsnittet
Plattformer og spor på stasjoner Krav til bredde for bruk av mobil rullestolrampe Nytt avsnitt som definerer krav til bredde av plattform der rullestolrampe skal brukes Det må tas hensyn til nødv. plass for rullestolrampe ved prosjektering av plattformer der slike skal brukes
Sporets trasé Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger Normale krav og minste krav er mer eksplisitt definert. Definisjon er tilgjengelig.
Sporets trasé Kombinasjonskurver Ligning 5 endret slik at den samsvarer med figur 2. Lettere å forstå figur og ligning.
Sporets trasé Bufferoverdekning i S-kurve Absoluttverditegn i ulikheter og noe unødvendig tekst fjernet, antagelse om positive radier lagt til. Lettere å forstå formlene ettersom negative radier uansett ikke ville gi mening i dette tilfellet.
Sporets trasé Plassering av sporveksler Referanse til avsnitt om bufferoverdekning i s-kurve lagt til. Mindre sannsynlighet for å glemme å kontrollere kravet om bufferoverdekning.
Sporets trasé Motsattrettede sirkelkurver med mellomliggende rettlinje Fjernet overflødig og forvirrende krav om at ligning 8 skal gjelde her for sirkelkurver uten overhøyde. Ingen konsekvens: kravet dekkes uansett av kravet om største verdi av ligning 8 og 9.
Sporets trasé Fall og stigninger Uttrykket "fri linje" fjernet ettersom det ikke er definert og brukes forskjellig. Fotnote til tabell 9 er utdypet. Ordet "sikkerhetssone" er endret til "sikkerhetsavstand". Færre tvetydige/feilaktige formuleringer.