Endringslogg Felles elektro/Prosjektering

Innhold

1 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging 07.02.2024

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Generelle tekniske krav, Personsikkerhet Tydeliggjøre kravet til merking av kabler og anlegg Endringsartikkel 3607 TRV:00310
Generelle tekniske krav, Anleggskonsesjon og meldeplikt Nytt krav om meldeplikt for luftfartshindre Endringsartikkel 3448 TRV:08494
Kabellegging og kabelkanaler, Skjøting og terminering av kabel Tydeliggjøre kravet til fagmessig utførelse av kabelskjøter og -termineringe Endringsartikkel 3936 TRV:00534
Jording og utjevning, Koordinering med togdeteksjon Omstrukturert kravet for at det skal bli tydeligere. Tidligere utførelseskrav er flyttet opp som hovedkrav. Endringsartikkel 3429 TRV:01064
Jording og utjevning, Utjevning til returkretsen Tatt inn igjen tidligere krav om at seriejording ikke er tillatt Endringsartikkel 3797 TRV:08481
Jording og utjevning, Returkretskjema Lagt til sporfeltnr som valgfritt innhold på returkretsskjema Endringsartikkel 3818 TRV:00359
Elektrotekniske bygninger og rom, Adgangskontroll - sikring mot uønsket inngrep i elektrotekniske anlegg Omskriving av hele kapittelet Endringsartikkel 3919 TRV:03052

TRV:08485
TRV:08486
TRV:08487

Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg, Funksjonskrav Lagt til nytt krav om informasjon fra driftskontrollsytemet slik at alle de overordnede kravene blir svart ut. Endringsartikkel 3800 TRV:08483


2 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging 14.09.2023

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Overspenningsvern ved høyspenningskabler Utvidet krav til overspenningsvern på HS kabler fra omformerstasjoner Endringsartikkel 3680 TRV:02951
Fargemerker Farge på påsatte merker på kabler. Fjernet hvit farge. Ny tabell og figur med presisering og veiledning til rett bruk Endringsartikkel 3687 TRV:00531
Skjøting og terminering av kabel Omstrukturert krav til å være obligatorisk. Lagt inn nytt punkt om bruk av type signalkabel Endringsartikkel 3701 TRV:00532
Sårbarhet Miljøtilpasset kabeltype. Fjernet krav om telekabler. Endret til alltids å kreve skjerm mot gnagere, i signalkabler, uavhengig av forlegningsmetode Endringsartikkel 3752 TRV:00478


3 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging 09.02.2023

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Utjevning til returkretsen Endret utførelse på merkeskilt for utjevningsforbindelse fra svart jordingssymbol på gul bakgrunn til hvitt jordingssymbol på blå bakgrunn Endringsforslag #3467 TRV:01039
Vedlegg b, Skjøting og terminering av kabel Presisert utførelse av skjøting av signalkabler Endringsforslag #3470 TRV:00532
Elektrisk installasjon av lys, varme og vurdering av kommunikasjonsbehov Lagt til læreboktekst om lampetype Endringsforslag #3479 TRV:03034
Kabellegging og kabelkanaler, merking Nytt krav, merking av HS-kabler i flerløpskanal med felles lokk. Endringsartikkel 3497 TRV:00529
Lavspent strømforsyning, Generelle krav Flyttet krav fra 543 til 510 og gjort gyldig for alle fordelinger Endringsforslag #3503 TRV:01632
Vedlegg A Driftsmerking, Blokk 3 Anleggsdel Lagt til brytertype EP, effektbryter som brytertype for prøvebryter Endringsforslag #3518
Kabellegging og kabelkanaler, rørgater Krav til UV bestandige rørkvaliteter der føringsvei ligger eksponert for sollys, endret utførelseskrav fra bør til skal. Endringsartikkel 3538 TRV:00484
Personer som har opphold/tilhold nær elektrifiserte jernbanespor Kravet om utredning av påregnelige magnetfelter fra jernbanen dersom årsgjennomsnittet overskrider 0,4 μT er fjernet etter diskusjoner med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Endringsartikkel 3554 Endringsartikkel 3556 TRV:00303

TRV:00304 TRV:00305


4 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging 15.09.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Jording og utjevning, Beskyttelse mot lynspenninger Endret krav til utjevning av radiomast Endringsartikkel 3201 TRV:07869
Jording og utjevning, Veiledning for tilkobling av returforbindelser og tverrforbindere Nytt krav, Flere autotransformatorer kan ha felles filterimpedanser for tilkobling til skinner. Endringsartikkel 3304 TRV:08258
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg#Fjernkontrollanlegg/Funksjonskrav Oppdatert og overført krav til feillokalisering. Endringsartikkel 3375 TRV:08266


5 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr 10.02.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
10 Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg Nytt kapittel Endringsartikkel 3171 og
Endringsartikkel 3152
Overførte krav-ID-er: TRV:00329, TRV:03248, TRV:03249, TRV:03250, TRV:03251, TRV:03253,

Følgende 50 nye krav-ID-er: TRV:08168 til TRV:08217.

6 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr 14.09.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Generelle tekniske krav, Klimatiske forhold Nytt krav til referanser etc. 510_2021_Endringsartikkel_3006 TRV:08069
Generelle tekniske kra, Anleggskonsesjon og meldeplikt Krav etter Kraftberedskapsforskriften 546_2021_Endringsartikkel_3023 TRV:08078
Kabellegging og kabelkanaler, Tillatte konfigurasjoner av kabler Nye krav for hvilke kabler som kan legges sammn 510_2021_Endringsartikkel_2984 TRV:00465 TRV:00466
Jording og utjevning#Langlinjekabler Redusert behov for langlinjekabel 510_2021_Endringsartikkel_3022 TRV:01107
Kabellegging og kabelkanaler, Rørgater Krav til tetting av rørender 510_2021_Endringsartikkel_2869 TRV:00496
Lavspent strømforsyning Hele kapittelet 510_2021_Endringsartikkel_2931 Se kapittelet TRV:08080 TRV:02967 TRV:02968 TRV:02969 TRV:02970 TRV:02971 TRV:02972 TRV:08081 TRV:02978 TRV:08082 TRV:02973 TRV:02998 TRV:02994 TRV:02981 TRV:08083 TRV:02979 TRV:02986 TRV:02991 TRV:08084 TRV:08085 TRV:03003 TRV:03005 TRV:08086 TRV:08087 TRV:03007
Elektrotekniske bygninger og rom#Redundans og feiltolerant Krav etter Kraftberedskapsforskriften 546_2021_Endringsartikkel_3023 TRV:08079
Elektrotekniske bygninger og rom#Elektrisk installasjon av lys, varme og vurdering av kommunikasjonsbehov Krav til brannegenskaper 510_2021_Endringsartikkel_2907 TRV:03031
Elektrotekniske bygninger og rom#Elektrisk installasjon av lys, varme og vurdering av kommunikasjonsbehov Kommunikasjonskrav 510_2021_Endringsartikkel_2967 TRV:03037

7 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr 11.02.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Jording og utjevning, Utjevning til returkretsen Nytt krav til merking av tilkoplingspunkter for utjevningsforbindelser til gjerder 510_2020_Endringsartikkel_2772 TRV:01039
Kabellegging og kabelkanaler, Kryssing av spor Tydeliggjøring av at graving under eksisterende driftssatt spor er uønsket, krav om å bruke andre løsninger der det er mulig. 510_2021_Endringsartikkel_2704 TRV:00510 TRV:00511 TRV:00512 TRV:00513 TRV:00514
Lavspent strømforsyning, Avbruddsfri strømforsyning, UPS Krav til ladetid for batterianlegg er økt fra maksimalt 12 til maksimalt 48 timer. 510_2021_Endringsartikkel_2717 TRV:03003
Generelle tekniske krav, krav til kompetanse Presisering av kompetansekrav for den som prosjekterer elektriske anlegg for elektrisk jernbane. 510_2021_Endringsartikkel_2848 TRV:00333
Jording og utjevning, Høyspenningskabler Endring av normalløsning: Ved matestasjoner og ved en del andre forsyninger til jernbaneanlegget på høyspenning (det gjelder betingelser), er normalløsningen nå sammenkopling mellom returkretsen og nettselskapets jordingsanlegg. 510_2021_Endringsartikkel_2884 TRV:01093
Kabellegging og kabelkanaler, Kabler i tunneler Endret brannkrav til kabler i tunneler som følge av endringer i TSI SRT 2019. 510_2021_Endringsartikkel_2912 TRV:00505 (endret) TRV:00506 (endret)
Jording og utjevning, Dokumentasjon, Returkretsskjema Krav til utforming og innhold for Returkretsskjema er redigert og flyttet til: Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Dokumentasjon 501 2020 Endringsartikkel 2770 TRV:00357
TRV:00358 TRV:00359 TRV:07795 TRV:00360 TRV:00361
Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse, Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet Oppdaterte krav til isolasjonskoordinering for å oppnå økt sikkerhet mot overslag i brannfarlige omgivelser, spesielt nær PE-skum i tunneler. 523_2020_Endringsartikkel_2857 TRV:02926 TRV:02928 TRV:02929
Generelle tekniske krav, Normgivende referanser Lista med normgivende referanser er oppdatert Presisering, ingen endringsartikkel -
Jording og utjevning, Lokale ekom-kabler (inkludert signalkabler) Det er presisert at kondensatoren må dimensjoneres for indusert spenning ved kortslutning i kontaktledningen, læreboktekst er lagt til. Presisering, ingen endringsartikkel TRV:01114

8 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr 16.09.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler#Kabelkanaler Nytt funksjonskrav til utførelse av kabelkanaler 510_2020_Endringsartikkel_2382 TRV:07822
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse#Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilhørende anlegg med nominell spenning på 15 kV Oppdatert krav til krypstrømsavstand for komposittisolatorer, som følge ny EN-standard for komposittisolatorer 510_2020_Endringsartikkel_2594 TRV:02932
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Robusthet Nytt krav med mer utfyllende veiledning til utjevning av armerte betongkonstruksjoner 510_2020_Endringsartikkel_2637 TRV:07863
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Robusthet Ny anbefalt forlegning av tverrforbinder mellom spor 510_2020_Endringsartikkel_2638 TRV:01050
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Beskyttelse mot lynspenninger Endret avsnitt om lynbeskyttelse av utstyr tilkoplet returkretsen 510_2020_Endringsartikkel_2639 TRV:07867 TRV:07868 TRV:07869
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Dimensjonering Endret krav og innføring av nytt vedlegg med forslag til valg av ledertyper for ulike ledere tilknyttet returkretsen 510_2020_Endringsartikkel_2640 TRV:01043
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Vurdering av risiko og erklæring om samsvar Endret krav til risikovurderinger og samsvarserklæringer for elektrotekniske anlegg i henhold til FEF og FEL, med veiledning 510_2020_Endringsartikkel_2641 TRV:07873 TRV:07874
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Returkrets på stasjoner Oppdaterte figurer for utførelse av returkrets på stasjoner Presisering: Endringsforslag #2290 TRV:01083 TRV:01084
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Liste over sentrale termer Oppdatert liste og figur som beskriver terminologi for komponenter tilknyttet returkretsen Presisering: Endringsforslag #2327

9 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 05.02 2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav, Klimatiske forhold Endret krav a til omgivelsestemperatur 510_2020_Endringsartikkel_2562
Kabellegging og kabelkanaler, Kabelkanaler Omarbeidet kapittel om kabelkanaler 510_2020_Endringsartikkel_2524
510_2020_Endringsartikkel_2300
510_2020_Endringsartikkel_2526
Kabellegging og kabelkanaler, Rørgater

Kabellegging og kabelkanaler, Kabelinnføring i eltekniske hus
Fjernet krav om branntetting av rørgjennomføringer i yttervegg 510_2020_Endringsartikkel_2559
Kabellegging og kabelkanaler, Trekkekummer Fjernet underkrav om låsbart underlokk, erstattet med læreboktekst om at låsbart underlokk er en mulig løsning der det kreves fysisk sikring av teleutstyr i trekkekummer. 510_2020_Endringsartikkel_2479
Elektrotekniske bygninger og rom, Gulvbelegg og datagulvstyrke Endret krav til dimensjonering av datagulv 510_2020_Endringsartikkel_2341
Elektrotekniske bygninger og rom, Adgangskontroll - sikring mot uønsket inngrep i elektrotekniske anlegg Endring vedrørende av adgang til skap med Bane NOR sitt utstyr i rom med innlosjert utstyr fra andre teleoperatører 510_2020_Endringsartikkel_2537

10 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 09.09 2019

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Kabellegging_og_kabelkanaler#Rørgater Justert krav til tetting av rør i kummer etc. 510_2019_Endringsartikkel_2297
Kabellegging_og_kabelkanaler#Driftsmerking Nytt krav til anleggsmerking 510_2019_Endringsartikkel_2349
Generelle_tekniske_krav - Vedlegg f - Driftsmerking Driftsmerking av prøvefelt 510_2019_Endringsartikkel_2350
Elektrotekniske_bygninger_og_rom#Elektronisk_adgangskontroll Oppdatert tekst, mindre kravendring 510_2019_Endringsartikkel_2433
Elektrotekniske_bygninger_og_rom#Batterirom Kravene er revidert 510_2019_Endringsartikkel_2432

11 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 05.02 2019

Det er ingen kravendringer i Felles elektro/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.


12 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 13.09 2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav#Galvanisk korrosjon Nytt krav 510 2018 Endringsartikkel 2053
Kabellegging og kabelkanaler#Kabler i tunneler Frafalte brannkrav, CPR 510 2018 Endringsartikkel 2156
Jording og utjevning#Returkrets på stasjoner Ny konfigurasjon for enkeltisolert sporfelt 510 2018 Endringsartikkel 2100
Jording og utjevning#Lavspenningsnett som utjevnes til returkretsen f) Nye krav (jf. NEK 400:2018) 510 2018 Endringsartikkel 2072
Lavspent_strømforsyning#Spenningskvalitet Endret krav 510 2018 Endringsartikkel 2068
Elektrotekniske bygninger og rom#Utførelse Justert krav til brannseksjonering 510 2018 Endringsartikkel 2062

13 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 01.02 2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav#Dimensjonerende kortslutningsstrømmer i 15 kV-nettet Revidert 510 2017 Endringsartikkel 1505
Generelle tekniske krav#Driftsmerking
Vedlegg f - normativt - Driftsmerking
Nye krav til driftsmerking 510 2018 Endringsartikkel 1963
Kabellegging og kabelkanaler#Høyspenningskabler Ny: Kontroll av skade på ytterkappe 510 2017 Endringsartikkel 1814
Kabellegging og kabelkanaler#Merking Revidert 510 2017 Endringsartikkel 1812
Kabellegging og kabelkanaler#Tillatte konfigurasjoner av kabler Revidert 510 2017 Endringsartikkel 1926
Kabellegging og kabelkanaler#Sårbarhet Slettet underkrav i punkt c) 510 2018 Endringsartikkel 1958
Kabellegging og kabelkanaler#Kabelkummer Revidert 510 2017 Endringsartikkel 1793
Kabellegging og kabelkanaler#Kabler i tunneler Nye brannkrav, CPR 510 2017 Endringsartikkel 1745,
se også 510 2018 Endringsartikkel 2156
Jording og utjevning#Utjevning til returkretsen Kravendring, langsgående ledende del 510 2017 Endringsartikkel 1944
Jording og utjevning#Robusthet Revidert, presset skruforbindelse 510 2018 Endringsartikkel 1623
Jording og utjevning#Returkrets på stasjoner Revidert 510 2018 Endringsartikkel 1947
Jording og utjevning#Buttspor uten togdeteksjon Nytt krav til returkrets i buttspor 510 2017 Endringsartikkel 1809
Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse#Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilknyttede anlegg med nominell spenning mot jord på 15 kV Revidert 510 2017 Endringsartikkel 1774
Elektrotekniske bygninger og rom#Adkomst Revidert: lysåpning i dør 510 2017 Endringsartikkel 1939
Elektrotekniske bygninger og rom#Tilleggskrav ved utførelse i tunnel Punktet er fjernet, (se tekst i versjon før februar 2018) 510 2017 Endringsartikkel 1820
Elektrotekniske bygninger og rom#Generelt Et underkrav er fjernet 510 2017 Endringsartikkel 1739
Elektrotekniske bygninger og rom#Brannslukking Revidert 510 2017 Endringsartikkel 1741
Elektrotekniske bygninger og rom#Kurser og kortslutningsvern Nytt avsnitt 510 2017 Endringsartikkel 1737

14 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 01.02 2017

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav#Anleggskonsesjon og meldeplikt
Revidert 510 2016 Endringsartikkel 1624
Generelle tekniske krav/Vedlegg/Bane NORs kommentarer til FEF Revidert 510 2017 Endringsartikkel 1612
Jording og utjevning#Potensial i returkretsen Revidert 510 2017 Endringsartikkel 1630
Jording og utjevning#Dimensjonering Revidert 510 2017 Endringsartikkel 1635
Jording og utjevning#Robusthet Revidert 510 2017 Endringsartikkel 1640
Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse#Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegget, 15 kV Revidert 510 2016 Endringsartikkel 1594
Lavspent strømforsyning#Tilgjengelighet for energiforsyning Oppdatert Reservestrømforsyning 510 2016 Endringsartikkel 1481
Elektrotekniske bygninger og rom#Hensikt og omfang Kategorisering av rom er nå begrenset til telerom, og dette er flyttet over i nytt punkt 510 2016 Endringsartikkel 1602
Elektrotekniske bygninger og rom#Bygning Oppdaterte krav, også til geografisk plassering 510 2016 Endringsartikkel 1605
Elektrotekniske bygninger og rom#Elektrisk installasjon av lys og varme, mobildekning Oppdaterte krav 510 2017 Endringsartikkel 1639
Elektrotekniske bygninger og rom#Klima i elektroteknisk rom Nytt punkt, erstatter tidligere punkter "Temperatur" og "Luftfuktighet" 510 2017 Endringsartikkel 1648
Elektrotekniske bygninger og rom#Atkomst Justerte mål 510 2016 Endringsartikkel 1606

15 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 15.09 2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav # Klimatiske forhold Ny tekst (Temperatur, solinnstråling) 510_2016_Endringsartikkel_1487
Generelle tekniske krav # System og utstyr Oppdatert på EMC-normer 510_2016_Endringsartikkel_1471
Generelle tekniske krav # Kabelføring relatert til soneteorien Reviderte krav 510_2016_Endringsartikkel_1472
Generelle tekniske krav # Krav til kompetanse Krav til kompetanse 510_2016_Endringsartikkel_1392
Jording og utjevning # Dokumentasjon Dokumentasjon av jordingsanlegg 510_2016_Endringsartikkel_1511
Jording og utjevning # Sone for strømavtaker, CCZ Korrigerte mål 510_2016_Endringsartikkel_1400
Jording og utjevning # Vedlegg – Risikoanalyse – Beskyttelse mot elektrisk sjokk i tunnel Vedlegg f er revidert: Kun spesifikke farer i tunnel 510_2016_Endringsartikkel_1501
Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse # Krav til isolasjon Nye krav 510_2016_Endringsartikkel_878
Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse # Isolasjonsnivå_i_lavspenningsanlegg Endring av krav 510_2016_Endringsartikkel_1506
Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse # Krav til overspenningsvern i 15 kV-anlegg Endrede og supplerende krav 510_2016_Endringsartikkel_1507
Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse # Overspenningsvern ved høyspenningskabler Kravendring 510_2016_Endringsartikkel_1510
Elektrotekniske bygninger og rom # Hensikt og omfang Nye krav 510_2016_Endringsartikkel_1474
510_2016_Endringsartikkel_1492
Elektrotekniske bygninger og rom # Tilgangskontroll Kravendringer 510_2016_Endringsartikkel_1494
Elektrotekniske bygninger og rom # Størrelse på rom Kravendring 510_2016_Endringsartikkel_1497
Elektrotekniske bygninger og rom # Brannsikring Oppdaterte krav 510_2016_Endringsartikkel_1051
Elektrotekniske bygninger og rom # Utjevning i elektrotekniske rom Kravendring 510_2016_Endringsartikkel_1495

16 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 01.02.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Kabellegging og kabelkanaler - Merkefarger Oppdatert tekst 510_2015_Endringsartikkel_1294
Kabellegging og kabelkanaler – hele kapitlet Opprydding etter revisjon av 510/6 510_2016_Endringsartikkel_1019 og
510_2016_Endringsartikkel_ 1337
Jording_og_utjevning Nytt kapittelnavn og total revisjon av innhold 510_2016_Endringsartikkel_1315
Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Opprydding etter revisjon av 510/6 510_2016_Endringsartikkel_879 og
510_2016_Endringsartikkel_1338
Lavspent strømforsyning Opprydding etter revisjon av 510/6 510_2016_Endringsartikkel_1320 og
510_2016_Endringsartikkel_1326
Vedlegg d/Bane NORs kommentarer til FEF Opprydding etter revisjon av 510/6 510_2015_Endringsartikkel_1262
Lavspent strømforsyning Opprydding etter revisjon av 510/6 510_2015_Endringsartikkel_1267

17 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 03.09.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav#Godkjenning_av_tekniske_systemer_og_komponenter Oppdatert tekst om godkjenning 510_2015_Endringsartikkel_1195

18 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 26.01.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle_tekniske_krav#Kjemisk_miljø SF6-gass 510_2014_Endringsartikkel_828
Kabellegging_og_kabelkanaler#S.C3.A5rbarhet Sårkanter på kabelkanal 510_2014_Endringsartikkel_962
Kabellegging_og_kabelkanaler#R.C3.B8rgater Rørkvalitet 510_2014_Endringsartikkel_974
Kabellegging_og_kabelkanaler#Kabel_p.C3.A5_skinnefot Kabel på skinnefot - nytt 510_2014_Endringsartikkel_995


19 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 29.08.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle_tekniske_krav#Personsikkerhet Krav til merking av kabler med farespenninger 510_2014_Endringsartikkel_918

20 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 25.01.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle_tekniske_krav#Vurdering_av_risiko_og_erklæring_om_samsvar Mer detaljerte føringer 510 2013 Endringsartikkel 638
Kabellegging_og_kabelkanaler#Sårbarhet Markør for kabelpåvisning 510 2013 Endringsartikkel 664
Kabellegging_og_kabelkanaler#Kabelkanaler Nye brannkrav til kabelkanaler 510 2013 Endringsartikkel 592
Jording#Tiltak_ved_hærverk Alternativt materiell ved kobbertyveri, hærverk 510 2013 Endringsartikkel 759
Jording#Ledende_gjenstander_som_krysser_flere_spor Utjevning av åk 510 2013 Endringsartikkel 765
Lavspent_strømforsyning#Fordelingssystem Om jordfeilbryter og jordfeilvarsler 510 2013 Endringsartikkel 744
Lavspent_strømforsyning#Behov_for_reservestrømforsyning Tilkopling av aggregat 510 2013 Endringsartikkel 749

21 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 27.08.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Jording#Innenfor_slyngfeltet:_Tverrfaglig_jordingsplan Krav til dokumentasjon av jordingsplan 510 2013 Endringsartikkel 587
Jording#Overgangsmotstand_til_sann_jord og
Jording/Vedlegg_-_Prosedyre_for_måling_av_overgangsmotstand_mot_jord
Endrede metoder for måling av jordresistans 510 2013 Endringsartikkel 588
Elektrotekniske bygninger og rom Revidert - nye/endrede krav 510 2013 Endringsartikkel 623

22 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 22.01.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav # Personsikkerhet Presisering av merking 510 2013 Endringsartikkel 510
Generelle tekniske krav # Vedlegg d: Jernbaneverkets_kommentarer_til_FEF Bruk av flammerist 510 2013 Endringsartikkel 516
Kabellegging og kabelkanaler # Kabelfritt profil Kabelfritt profil i ballastfritt spor 510 2012 Endringsartikkel 466
Kabellegging og kabelkanaler # Kabelfritt profil Kabelfritt profil 510 2012 Endringsartikkel 480
Kabellegging og kabelkanaler # Føringsveier Omstrukturering, innskjerpede krav 510 2012 Endringsartikkel 467
510 2013 Endringsartikkel 525
Jording # Slyngfelt Unødig utjevning til returkretsen 510 2013 Endringsartikkel 523
Jording # Sammenhengende langsgående jordleder Tilkopling av sugetransformator 510 2012 Endringsartikkel 414
Jording # Mulig utførelse av langsgående sammenhengende jordleder Utførelse på nye spor 510 2013 Endringsartikkel 515
Jording # Hovedregel for jording av kabler Differensiering mellom høy- og lavspentkabler 510 2012 Endringsartikkel 463
Jording # Langlinjekabler Nye bestemmelser om jording 510 2012 Endringsartikkel 404
Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse # Jordingsutførelse for overspenningsvern Endring i utførelse 510 2012 Endringsartikkel 461
Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse # Overspenningsvern ved autotransformatorer Overspenningsvern for AT 510 2012 Endringsartikkel 459

23 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 05.07.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Jording # Anlegg med langsgående jordleder Justerte krav og informasjon 510 2012 Endringsartikkel 380
Jording # Overgangsmotstand til sann jord Nye og justerte krav 510 2012 Endringsartikkel 251

24 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 06.01.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav # For personer i bygg Justerte krav og informasjon 510 2011 Endringsartikkel 109
Kabellegging og kabelkanaler # Trekkekum Nytt. Krav og anbefalinger 510 2011 Endringsartikkel 159
Kabellegging og kabelkanaler # Kabler i tunneler Krav til halogenfritt materiell 510 2011 Endringsartikkel 202
Kabellegging og kabelkanaler # Installasjon og uthaling av kabel i utemiljø Nytt. Krav og anbefalinger 510 2011 Endringsartikkel 129
Jording # Anlegg med langsgående jordleder Justert krav til tverrforbindere 510 2011 Endringsartikkel 128
Jording # Benker, billettautomater, validatorer, kioskautomater, monitorer, høyttalere og annen elektronikk på plattform Nytt. Jording av objekter på plattform 510 2011 Endringsartikkel 44
Elektrotekniske bygninger og rom # Brannhemming Krav til brannfaste bygningsmaterialer 510 2011 Endringsartikkel 16
Elektrotekniske bygninger og rom # Brannslukking Plassering av brannslukkeutstyr 510 2011 Endringsartikkel 17
Elektrotekniske bygninger og rom # Varsling Varsling for elektrotekniske rom av kategori 3 510 2011 Endringsartikkel 122
Elektrotekniske bygninger og rom # IKT-kabling med hovedvekt på kontorstøtte Nytt. Krav om oppdragsspesifikasjon 510 2011 Endringsartikkel 123

25 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
4 Generelle tekniske krav 2.3 Sårbarhet Krav om vaselinfylt kabel i utemiljø Ny logistikk.
5 Kabellegging og kabelkanaler 2.5.2 Rørgater og kabelkummer Noe veiledning
5 Kabellegging og kabelkanaler 2.14 Skjøting og terminering av kabel Nytt avsnitt Nye krav
5 Kabellegging og kabelkanaler Vedlegg b Skjøting og terminering av kabel Nytt vedlegg
6 Jording 2.7 Krav til jordledere og utjevningsforbindelser Presisert at i tabellen gjelder kobberdimensjoner
6 Jording 3.8 Tunneler og kulverter Ny bestemmelser om jording av metallisk håndløper, alternativt ingen jording av isolert utførelse.
Info om kombinasjon av håndløper og nødlys.
Stor betydning for å samordne prosjektering av håndløper og nødlys.
6 Jording 3.19 Radioanlegg i tunnel Praktisk jording av strålekabel (GSM(-R)) i tunnel. Utførelse er noe presisert.
7 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse 2 Krav til isolasjon Krav om jord- og kortslutningssikker forlegning. Skjerpet krav.
7 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse 3.2 Krav til overspenningsvern i 15 kV-anlegg Plassering av vern for sugetransformator og reservestrømstransformator ved tunneler
8 Lavspent strømforsyning 4.1 Behov for reservestrømforsyning Omstrukturert og vist mulige krav til reservestrømforsyningen Krever risikoanalyse for å fastsette krav til løsning.
6 Jording 2.3.1 Slyngfelt for strømskinne som kontaktledning Lagt til underpunkt for slyngfelt ved strømskinne som kontaktledning Avklarende krav for strømskinne