Endringslogg Felles elektro/Prosjektering

Innhold

1 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr 10.02.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
10 Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg Nytt kapittel Endringsartikkel 3171 og
Endringsartikkel 3152
Overførte krav-ID-er: TRV:00329, TRV:03248, TRV:03249, TRV:03250, TRV:03251, TRV:03253,

Følgende 50 nye krav-ID-er: TRV:08168 til TRV:08217.

2 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr 14.09.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Generelle tekniske krav, Klimatiske forhold Nytt krav til referanser etc. 510_2021_Endringsartikkel_3006 TRV:08069
Generelle tekniske kra, Anleggskonsesjon og meldeplikt Krav etter Kraftberedskapsforskriften 546_2021_Endringsartikkel_3023 TRV:08078
Kabellegging og kabelkanaler, Tillatte konfigurasjoner av kabler Nye krav for hvilke kabler som kan legges sammn 510_2021_Endringsartikkel_2984 TRV:00465 TRV:00466
Jording og utjevning#Langlinjekabler Redusert behov for langlinjekabel 510_2021_Endringsartikkel_3022 TRV:01107
Kabellegging og kabelkanaler, Rørgater Krav til tetting av rørender 510_2021_Endringsartikkel_2869 TRV:00496
Lavspent strømforsyning Hele kapittelet 510_2021_Endringsartikkel_2931 Se kapittelet TRV:08080 TRV:02967 TRV:02968 TRV:02969 TRV:02970 TRV:02971 TRV:02972 TRV:08081 TRV:02978 TRV:08082 TRV:02973 TRV:02998 TRV:02994 TRV:02981 TRV:08083 TRV:02979 TRV:02986 TRV:02991 TRV:08084 TRV:08085 TRV:03003 TRV:03005 TRV:08086 TRV:08087 TRV:03007
Elektrotekniske bygninger og rom#Redundans og feiltolerant Krav etter Kraftberedskapsforskriften 546_2021_Endringsartikkel_3023 TRV:08079
Elektrotekniske bygninger og rom#Elektrisk installasjon av lys, varme og vurdering av kommunikasjonsbehov Krav til brannegenskaper 510_2021_Endringsartikkel_2907 TRV:03031
Elektrotekniske bygninger og rom#Elektrisk installasjon av lys, varme og vurdering av kommunikasjonsbehov Kommunikasjonskrav 510_2021_Endringsartikkel_2967 TRV:03037

3 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr 11.02.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Jording og utjevning, Utjevning til returkretsen Nytt krav til merking av tilkoplingspunkter for utjevningsforbindelser til gjerder 510_2020_Endringsartikkel_2772 TRV:01039
Kabellegging og kabelkanaler, Kryssing av spor Tydeliggjøring av at graving under eksisterende driftssatt spor er uønsket, krav om å bruke andre løsninger der det er mulig. 510_2021_Endringsartikkel_2704 TRV:00510 TRV:00511 TRV:00512 TRV:00513 TRV:00514
Lavspent strømforsyning, Avbruddsfri strømforsyning, UPS Krav til ladetid for batterianlegg er økt fra maksimalt 12 til maksimalt 48 timer. 510_2021_Endringsartikkel_2717 TRV:03003
Generelle tekniske krav, krav til kompetanse Presisering av kompetansekrav for den som prosjekterer elektriske anlegg for elektrisk jernbane. 510_2021_Endringsartikkel_2848 TRV:00333
Jording og utjevning, Høyspenningskabler Endring av normalløsning: Ved matestasjoner og ved en del andre forsyninger til jernbaneanlegget på høyspenning (det gjelder betingelser), er normalløsningen nå sammenkopling mellom returkretsen og nettselskapets jordingsanlegg. 510_2021_Endringsartikkel_2884 TRV:01093
Kabellegging og kabelkanaler, Kabler i tunneler Endret brannkrav til kabler i tunneler som følge av endringer i TSI SRT 2019. 510_2021_Endringsartikkel_2912 TRV:00505 (endret) TRV:00506 (endret)
Jording og utjevning, Dokumentasjon, Returkretsskjema Krav til utforming og innhold for Returkretsskjema er redigert og flyttet til: Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Dokumentasjon 501 2020 Endringsartikkel 2770 TRV:00357
TRV:00358 TRV:00359 TRV:07795 TRV:00360 TRV:00361
Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse, Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet Oppdaterte krav til isolasjonskoordinering for å oppnå økt sikkerhet mot overslag i brannfarlige omgivelser, spesielt nær PE-skum i tunneler. 523_2020_Endringsartikkel_2857 TRV:02926 TRV:02928 TRV:02929
Generelle tekniske krav, Normgivende referanser Lista med normgivende referanser er oppdatert Presisering, ingen endringsartikkel -
Jording og utjevning, Lokale ekom-kabler (inkludert signalkabler) Det er presisert at kondensatoren må dimensjoneres for indusert spenning ved kortslutning i kontaktledningen, læreboktekst er lagt til. Presisering, ingen endringsartikkel TRV:01114

4 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr 16.09.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler#Kabelkanaler Nytt funksjonskrav til utførelse av kabelkanaler 510_2020_Endringsartikkel_2382 TRV:07822
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse#Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilhørende anlegg med nominell spenning på 15 kV Oppdatert krav til krypstrømsavstand for komposittisolatorer, som følge ny EN-standard for komposittisolatorer 510_2020_Endringsartikkel_2594 TRV:02932
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Robusthet Nytt krav med mer utfyllende veiledning til utjevning av armerte betongkonstruksjoner 510_2020_Endringsartikkel_2637 TRV:07863
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Robusthet Ny anbefalt forlegning av tverrforbinder mellom spor 510_2020_Endringsartikkel_2638 TRV:01050
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Beskyttelse mot lynspenninger Endret avsnitt om lynbeskyttelse av utstyr tilkoplet returkretsen 510_2020_Endringsartikkel_2639 TRV:07867 TRV:07868 TRV:07869
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Dimensjonering Endret krav og innføring av nytt vedlegg med forslag til valg av ledertyper for ulike ledere tilknyttet returkretsen 510_2020_Endringsartikkel_2640 TRV:01043
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Vurdering av risiko og erklæring om samsvar Endret krav til risikovurderinger og samsvarserklæringer for elektrotekniske anlegg i henhold til FEF og FEL, med veiledning 510_2020_Endringsartikkel_2641 TRV:07873 TRV:07874
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Returkrets på stasjoner Oppdaterte figurer for utførelse av returkrets på stasjoner Presisering: Endringsforslag #2290 TRV:01083 TRV:01084
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Liste over sentrale termer Oppdatert liste og figur som beskriver terminologi for komponenter tilknyttet returkretsen Presisering: Endringsforslag #2327

5 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 05.02 2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav, Klimatiske forhold Endret krav a til omgivelsestemperatur 510_2020_Endringsartikkel_2562
Kabellegging og kabelkanaler, Kabelkanaler Omarbeidet kapittel om kabelkanaler 510_2020_Endringsartikkel_2524
510_2020_Endringsartikkel_2300
510_2020_Endringsartikkel_2526
Kabellegging og kabelkanaler, Rørgater

Kabellegging og kabelkanaler, Kabelinnføring i eltekniske hus
Fjernet krav om branntetting av rørgjennomføringer i yttervegg 510_2020_Endringsartikkel_2559
Kabellegging og kabelkanaler, Trekkekummer Fjernet underkrav om låsbart underlokk, erstattet med læreboktekst om at låsbart underlokk er en mulig løsning der det kreves fysisk sikring av teleutstyr i trekkekummer. 510_2020_Endringsartikkel_2479
Elektrotekniske bygninger og rom, Gulvbelegg og datagulvstyrke Endret krav til dimensjonering av datagulv 510_2020_Endringsartikkel_2341
Elektrotekniske bygninger og rom, Adgangskontroll - sikring mot uønsket inngrep i elektrotekniske anlegg Endring vedrørende av adgang til skap med Bane NOR sitt utstyr i rom med innlosjert utstyr fra andre teleoperatører 510_2020_Endringsartikkel_2537

6 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 09.09 2019

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Kabellegging_og_kabelkanaler#Rørgater Justert krav til tetting av rør i kummer etc. 510_2019_Endringsartikkel_2297
Kabellegging_og_kabelkanaler#Driftsmerking Nytt krav til anleggsmerking 510_2019_Endringsartikkel_2349
Generelle_tekniske_krav - Vedlegg f - Driftsmerking Driftsmerking av prøvefelt 510_2019_Endringsartikkel_2350
Elektrotekniske_bygninger_og_rom#Elektronisk_adgangskontroll Oppdatert tekst, mindre kravendring 510_2019_Endringsartikkel_2433
Elektrotekniske_bygninger_og_rom#Batterirom Kravene er revidert 510_2019_Endringsartikkel_2432

7 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 05.02 2019

Det er ingen kravendringer i Felles elektro/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.


8 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 13.09 2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav#Galvanisk korrosjon Nytt krav 510 2018 Endringsartikkel 2053
Kabellegging og kabelkanaler#Kabler i tunneler Frafalte brannkrav, CPR 510 2018 Endringsartikkel 2156
Jording og utjevning#Returkrets på stasjoner Ny konfigurasjon for enkeltisolert sporfelt 510 2018 Endringsartikkel 2100
Jording og utjevning#Lavspenningsnett som utjevnes til returkretsen f) Nye krav (jf. NEK 400:2018) 510 2018 Endringsartikkel 2072
Lavspent_strømforsyning#Spenningskvalitet Endret krav 510 2018 Endringsartikkel 2068
Elektrotekniske bygninger og rom#Utførelse Justert krav til brannseksjonering 510 2018 Endringsartikkel 2062

9 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 01.02 2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav#Dimensjonerende kortslutningsstrømmer i 15 kV-nettet Revidert 510 2017 Endringsartikkel 1505
Generelle tekniske krav#Driftsmerking
Vedlegg f - normativt - Driftsmerking
Nye krav til driftsmerking 510 2018 Endringsartikkel 1963
Kabellegging og kabelkanaler#Høyspenningskabler Ny: Kontroll av skade på ytterkappe 510 2017 Endringsartikkel 1814
Kabellegging og kabelkanaler#Merking Revidert 510 2017 Endringsartikkel 1812
Kabellegging og kabelkanaler#Tillatte konfigurasjoner av kabler Revidert 510 2017 Endringsartikkel 1926
Kabellegging og kabelkanaler#Sårbarhet Slettet underkrav i punkt c) 510 2018 Endringsartikkel 1958
Kabellegging og kabelkanaler#Kabelkummer Revidert 510 2017 Endringsartikkel 1793
Kabellegging og kabelkanaler#Kabler i tunneler Nye brannkrav, CPR 510 2017 Endringsartikkel 1745,
se også 510 2018 Endringsartikkel 2156
Jording og utjevning#Utjevning til returkretsen Kravendring, langsgående ledende del 510 2017 Endringsartikkel 1944
Jording og utjevning#Robusthet Revidert, presset skruforbindelse 510 2018 Endringsartikkel 1623
Jording og utjevning#Returkrets på stasjoner Revidert 510 2018 Endringsartikkel 1947
Jording og utjevning#Buttspor uten togdeteksjon Nytt krav til returkrets i buttspor 510 2017 Endringsartikkel 1809
Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse#Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilknyttede anlegg med nominell spenning mot jord på 15 kV Revidert 510 2017 Endringsartikkel 1774
Elektrotekniske bygninger og rom#Adkomst Revidert: lysåpning i dør 510 2017 Endringsartikkel 1939
Elektrotekniske bygninger og rom#Tilleggskrav ved utførelse i tunnel Punktet er fjernet, (se tekst i versjon før februar 2018) 510 2017 Endringsartikkel 1820
Elektrotekniske bygninger og rom#Generelt Et underkrav er fjernet 510 2017 Endringsartikkel 1739
Elektrotekniske bygninger og rom#Brannslukking Revidert 510 2017 Endringsartikkel 1741
Elektrotekniske bygninger og rom#Kurser og kortslutningsvern Nytt avsnitt 510 2017 Endringsartikkel 1737

10 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 01.02 2017

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav#Anleggskonsesjon og meldeplikt
Revidert 510 2016 Endringsartikkel 1624
Generelle tekniske krav/Vedlegg/Bane NORs kommentarer til FEF Revidert 510 2017 Endringsartikkel 1612
Jording og utjevning#Potensial i returkretsen Revidert 510 2017 Endringsartikkel 1630
Jording og utjevning#Dimensjonering Revidert 510 2017 Endringsartikkel 1635
Jording og utjevning#Robusthet Revidert 510 2017 Endringsartikkel 1640
Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse#Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegget, 15 kV Revidert 510 2016 Endringsartikkel 1594
Lavspent strømforsyning#Tilgjengelighet for energiforsyning Oppdatert Reservestrømforsyning 510 2016 Endringsartikkel 1481
Elektrotekniske bygninger og rom#Hensikt og omfang Kategorisering av rom er nå begrenset til telerom, og dette er flyttet over i nytt punkt 510 2016 Endringsartikkel 1602
Elektrotekniske bygninger og rom#Bygning Oppdaterte krav, også til geografisk plassering 510 2016 Endringsartikkel 1605
Elektrotekniske bygninger og rom#Elektrisk installasjon av lys og varme, mobildekning Oppdaterte krav 510 2017 Endringsartikkel 1639
Elektrotekniske bygninger og rom#Klima i elektroteknisk rom Nytt punkt, erstatter tidligere punkter "Temperatur" og "Luftfuktighet" 510 2017 Endringsartikkel 1648
Elektrotekniske bygninger og rom#Atkomst Justerte mål 510 2016 Endringsartikkel 1606

11 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 15.09 2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav # Klimatiske forhold Ny tekst (Temperatur, solinnstråling) 510_2016_Endringsartikkel_1487
Generelle tekniske krav # System og utstyr Oppdatert på EMC-normer 510_2016_Endringsartikkel_1471
Generelle tekniske krav # Kabelføring relatert til soneteorien Reviderte krav 510_2016_Endringsartikkel_1472
Generelle tekniske krav # Krav til kompetanse Krav til kompetanse 510_2016_Endringsartikkel_1392
Jording og utjevning # Dokumentasjon Dokumentasjon av jordingsanlegg 510_2016_Endringsartikkel_1511
Jording og utjevning # Sone for strømavtaker, CCZ Korrigerte mål 510_2016_Endringsartikkel_1400
Jording og utjevning # Vedlegg – Risikoanalyse – Beskyttelse mot elektrisk sjokk i tunnel Vedlegg f er revidert: Kun spesifikke farer i tunnel 510_2016_Endringsartikkel_1501
Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse # Krav til isolasjon Nye krav 510_2016_Endringsartikkel_878
Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse # Isolasjonsnivå_i_lavspenningsanlegg Endring av krav 510_2016_Endringsartikkel_1506
Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse # Krav til overspenningsvern i 15 kV-anlegg Endrede og supplerende krav 510_2016_Endringsartikkel_1507
Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse # Overspenningsvern ved høyspenningskabler Kravendring 510_2016_Endringsartikkel_1510
Elektrotekniske bygninger og rom # Hensikt og omfang Nye krav 510_2016_Endringsartikkel_1474
510_2016_Endringsartikkel_1492
Elektrotekniske bygninger og rom # Tilgangskontroll Kravendringer 510_2016_Endringsartikkel_1494
Elektrotekniske bygninger og rom # Størrelse på rom Kravendring 510_2016_Endringsartikkel_1497
Elektrotekniske bygninger og rom # Brannsikring Oppdaterte krav 510_2016_Endringsartikkel_1051
Elektrotekniske bygninger og rom # Utjevning i elektrotekniske rom Kravendring 510_2016_Endringsartikkel_1495

12 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 01.02.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Kabellegging og kabelkanaler - Merkefarger Oppdatert tekst 510_2015_Endringsartikkel_1294
Kabellegging og kabelkanaler – hele kapitlet Opprydding etter revisjon av 510/6 510_2016_Endringsartikkel_1019 og
510_2016_Endringsartikkel_ 1337
Jording_og_utjevning Nytt kapittelnavn og total revisjon av innhold 510_2016_Endringsartikkel_1315
Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Opprydding etter revisjon av 510/6 510_2016_Endringsartikkel_879 og
510_2016_Endringsartikkel_1338
Lavspent strømforsyning Opprydding etter revisjon av 510/6 510_2016_Endringsartikkel_1320 og
510_2016_Endringsartikkel_1326

13 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 03.09.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav#Godkjenning_av_tekniske_systemer_og_komponenter Oppdatert tekst om godkjenning 510_2015_Endringsartikkel_1195

14 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 26.01.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle_tekniske_krav#Kjemisk_miljø SF6-gass 510_2014_Endringsartikkel_828
Kabellegging_og_kabelkanaler#S.C3.A5rbarhet Sårkanter på kabelkanal 510_2014_Endringsartikkel_962
Kabellegging_og_kabelkanaler#R.C3.B8rgater Rørkvalitet 510_2014_Endringsartikkel_974
Kabellegging_og_kabelkanaler#Kabel_p.C3.A5_skinnefot Kabel på skinnefot - nytt 510_2014_Endringsartikkel_995


15 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 29.08.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle_tekniske_krav#Personsikkerhet Krav til merking av kabler med farespenninger 510_2014_Endringsartikkel_918

16 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 25.01.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle_tekniske_krav#Vurdering_av_risiko_og_erklæring_om_samsvar Mer detaljerte føringer 510 2013 Endringsartikkel 638
Kabellegging_og_kabelkanaler#Sårbarhet Markør for kabelpåvisning 510 2013 Endringsartikkel 664
Kabellegging_og_kabelkanaler#Kabelkanaler Nye brannkrav til kabelkanaler 510 2013 Endringsartikkel 592
Jording#Tiltak_ved_hærverk Alternativt materiell ved kobbertyveri, hærverk 510 2013 Endringsartikkel 759
Jording#Ledende_gjenstander_som_krysser_flere_spor Utjevning av åk 510 2013 Endringsartikkel 765
Lavspent_strømforsyning#Fordelingssystem Om jordfeilbryter og jordfeilvarsler 510 2013 Endringsartikkel 744
Lavspent_strømforsyning#Behov_for_reservestrømforsyning Tilkopling av aggregat 510 2013 Endringsartikkel 749

17 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 27.08.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Jording#Innenfor_slyngfeltet:_Tverrfaglig_jordingsplan Krav til dokumentasjon av jordingsplan 510 2013 Endringsartikkel 587
Jording#Overgangsmotstand_til_sann_jord og
Jording/Vedlegg_-_Prosedyre_for_måling_av_overgangsmotstand_mot_jord
Endrede metoder for måling av jordresistans 510 2013 Endringsartikkel 588
Elektrotekniske bygninger og rom Revidert - nye/endrede krav 510 2013 Endringsartikkel 623

18 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 22.01.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav # Personsikkerhet Presisering av merking 510 2013 Endringsartikkel 510
Generelle tekniske krav # Vedlegg d: Jernbaneverkets_kommentarer_til_FEF Bruk av flammerist 510 2013 Endringsartikkel 516
Kabellegging og kabelkanaler # Kabelfritt profil Kabelfritt profil i ballastfritt spor 510 2012 Endringsartikkel 466
Kabellegging og kabelkanaler # Kabelfritt profil Kabelfritt profil 510 2012 Endringsartikkel 480
Kabellegging og kabelkanaler # Føringsveier Omstrukturering, innskjerpede krav 510 2012 Endringsartikkel 467
510 2013 Endringsartikkel 525
Jording # Slyngfelt Unødig utjevning til returkretsen 510 2013 Endringsartikkel 523
Jording # Sammenhengende langsgående jordleder Tilkopling av sugetransformator 510 2012 Endringsartikkel 414
Jording # Mulig utførelse av langsgående sammenhengende jordleder Utførelse på nye spor 510 2013 Endringsartikkel 515
Jording # Hovedregel for jording av kabler Differensiering mellom høy- og lavspentkabler 510 2012 Endringsartikkel 463
Jording # Langlinjekabler Nye bestemmelser om jording 510 2012 Endringsartikkel 404
Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse # Jordingsutførelse for overspenningsvern Endring i utførelse 510 2012 Endringsartikkel 461
Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse # Overspenningsvern ved autotransformatorer Overspenningsvern for AT 510 2012 Endringsartikkel 459

19 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 05.07.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Jording # Anlegg med langsgående jordleder Justerte krav og informasjon 510 2012 Endringsartikkel 380
Jording # Overgangsmotstand til sann jord Nye og justerte krav 510 2012 Endringsartikkel 251

20 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 06.01.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav # For personer i bygg Justerte krav og informasjon 510 2011 Endringsartikkel 109
Kabellegging og kabelkanaler # Trekkekum Nytt. Krav og anbefalinger 510 2011 Endringsartikkel 159
Kabellegging og kabelkanaler # Kabler i tunneler Krav til halogenfritt materiell 510 2011 Endringsartikkel 202
Kabellegging og kabelkanaler # Installasjon og uthaling av kabel i utemiljø Nytt. Krav og anbefalinger 510 2011 Endringsartikkel 129
Jording # Anlegg med langsgående jordleder Justert krav til tverrforbindere 510 2011 Endringsartikkel 128
Jording # Benker, billettautomater, validatorer, kioskautomater, monitorer, høyttalere og annen elektronikk på plattform Nytt. Jording av objekter på plattform 510 2011 Endringsartikkel 44
Elektrotekniske bygninger og rom # Brannhemming Krav til brannfaste bygningsmaterialer 510 2011 Endringsartikkel 16
Elektrotekniske bygninger og rom # Brannslukking Plassering av brannslukkeutstyr 510 2011 Endringsartikkel 17
Elektrotekniske bygninger og rom # Varsling Varsling for elektrotekniske rom av kategori 3 510 2011 Endringsartikkel 122
Elektrotekniske bygninger og rom # IKT-kabling med hovedvekt på kontorstøtte Nytt. Krav om oppdragsspesifikasjon 510 2011 Endringsartikkel 123

21 Endringslogg for 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging pr. 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
4 Generelle tekniske krav 2.3 Sårbarhet Krav om vaselinfylt kabel i utemiljø Ny logistikk.
5 Kabellegging og kabelkanaler 2.5.2 Rørgater og kabelkummer Noe veiledning
5 Kabellegging og kabelkanaler 2.14 Skjøting og terminering av kabel Nytt avsnitt Nye krav
5 Kabellegging og kabelkanaler Vedlegg b Skjøting og terminering av kabel Nytt vedlegg
6 Jording 2.7 Krav til jordledere og utjevningsforbindelser Presisert at i tabellen gjelder kobberdimensjoner
6 Jording 3.8 Tunneler og kulverter Ny bestemmelser om jording av metallisk håndløper, alternativt ingen jording av isolert utførelse.
Info om kombinasjon av håndløper og nødlys.
Stor betydning for å samordne prosjektering av håndløper og nødlys.
6 Jording 3.19 Radioanlegg i tunnel Praktisk jording av strålekabel (GSM(-R)) i tunnel. Utførelse er noe presisert.
7 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse 2 Krav til isolasjon Krav om jord- og kortslutningssikker forlegning. Skjerpet krav.
7 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse 3.2 Krav til overspenningsvern i 15 kV-anlegg Plassering av vern for sugetransformator og reservestrømstransformator ved tunneler
8 Lavspent strømforsyning 4.1 Behov for reservestrømforsyning Omstrukturert og vist mulige krav til reservestrømforsyningen Krever risikoanalyse for å fastsette krav til løsning.
6 Jording 2.3.1 Slyngfelt for strømskinne som kontaktledning Lagt til underpunkt for slyngfelt ved strømskinne som kontaktledning Avklarende krav for strømskinne